Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRÍCH LỤC

 

Theo kinh Tam Nguơn Giác Thế (Chiếu Minh Đàn, Cần Thơ: Nhà in Phương Nam, do Tiền bối Cao Triều Trực ấn tống), trong đàn cơ ngày 02.11 Tân Mùi (thứ Năm 10.12.1931), đức Thần oai Viễn trấn Quan Thánh Đế Quân giáng dạy như sau (tr.36):

“Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sám mà khuyên chúng làm lành th́ người ấy đặng thành Tiên. C̣n người văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách dạy chúng luân thường đạo lư th́ người đặng thành Thánh.”

NGHĨ VỤNG

Lời dạy của đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân soi rọi cho mọi người thấy rằng việc tiếp tay phổ truyền văn hóa đạo đức cho sâu rộng trong xă hội nhân sinh để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương thánh thiện là một việc rất quan trọng, rất cao quư. Đó là lư do kinh sách Tam giáo xưa nay luôn đề cao việc pháp thí.

Người có trí năng th́ thuyết giảng, biên soạn. Người có tài chánh th́ ấn tống. Thậm chí người thiếu khả năng để làm một trong hai việc ấy cũng vẫn thừa sức thực hành pháp thí. Nhưng bằng cách nào?

Thực hành rất đơn giản, bằng cách biết trân trọng thánh kinh hiền truyện, sách vở đạo lư; chẳng những giữ ǵn cho chính ḿnh đọc mà c̣n tùy cơ hội thích hợp, chân thành giới thiệu cho người khác cùng đọc, cùng chia xẻ với nhau những ư vị thanh cao để noi theo đó làm đẹp cuộc sống, trau luyện tâm hồn, giúp tư tưởng luôn luôn gần gũi lời Tiên tiếng Phật.

TRẦN THẾ DÂN chuyết bút

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh