Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THƠ và XUÂN

 

Bỗng dưng ḷng thấy nao nao,

Ư thơ, đem dựng cổng chào đón Xuân.

Lâng lâng đến tận vô cùng,

Mối t́nh mặc khách đă từng biết nhau!

Trông theo nhang khói nguyện cầu,

Đọc trang Đạo sự những câu tuyệt vời.

Hôm nay về giữa đất trời,

Thơ - Xuân, ta kết vạn lời giao duyên.

Cho đời khởi sắc niềm tin,

Quyện vào Tam bảo, dâng lên chín trùng.

Cho đời nhận rơ chân dung,

Một bài thơ đẹp vô cùng nhân gian.

Bảy mươi năm lẻ tuổi vàng,

Đường chưa rộng mở, đời càng nhiểu nhương.

Xuân rằng: Chỉ có t́nh thương,

Mới là tấm biển chỉ đường đúng thôi!

Kể từ kết nghĩa nhau rồi,

Đă khi trắc ẩn, lại hồi băn khoăn.

Với Xuân - Thơ ước nguyện rằng:

Gian nan đâu kể, khó khăn sá nào.

Ngân hà đẹp bởi ánh sao,

Niềm tin đẹp bởi trước sau một ḷng!

 

Lương Vĩnh Thành

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh