Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

THƠ NI DM NHAU

 

(Knh tặng anh Gio hữu Phạm Văn Lim)

 

Xa cch qu hương nửa địa cầu,

Bi thơ từ đ ni dm nhau:

Tha phương, ta nặng tnh sng ni!

Cố quận, bạn buồn chuyện bể du?

Lng đ đau niềm: ĐI với Ở!

Thơ cng r nt: TRƯỚC như SAU!

Rất may đy đ chung trời đất,

Chung một niềm tin, một sở cầu.

 

Lương Vĩnh Thnh

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh