Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HOA XUÂN

Đào đỏ hân hoan mỉm miệng cười,

Mai vàng hớn hở ngắm vui chơi,

Hướng dương rực rỡ trời tươi sáng,

Dạ lư dịu dàng trăng mát tươi.

Sen, Huệ đoan trang vương thánh thiện,

Quế, Lài ngất ngưỡng thắm ḷng người.

Ngọc lan muôn sắc, sao kiều diễm;

Hồng, Cúc, La-dên, … tỏa đẹp trời./.

 

XUÂN DÂN TỘC

Đồng bào hai tiếng đẹp hồn-nhiên,

Bọc trứng trăm con của Mẹ hiền;

Tiên Mẫu Âu Cơ khai Thánh Địa,

Lạc-Long-Quân Phụ dựng Nam Thiên.

Tử tôn tưởng nhớ tâm ghi tạc,

Con cháu tôn thờ dạ khắc biên.

Ṇi giống Lạc-Hồng, truyền vạn thuở;

VIỆT-NAM phước đức đặng b́nh yên.

 

Bắc Nam Trung hiệp đón mừng Xuân,

Bính-Tuất b́nh minh cảnh tuyệt trần;

Hào kiệt thương dân ǵn tổ quốc,

Sỹ phu mến nước giữ giang san.

Bốn ngàn năm lẻ, muôn điều quí,

Nhị thập thiên dư (*1), vạn sự cần.

Hiệp lực, chung tâm nên nghiệp cả;

Phong ḥa, vũ thuận hội tường vân.

 

XUÂN NHÂN LOẠI

Nắng đẹp lung linh tỏa địa cầu,

Ước mong nhân loại sớm thương nhau;

Nước giàu đùm bọc nơi nghèo khó,

Xứ mạnh chở che chốn khổ đau.

Da trắng văn minh khai trí sáng,

Da vàng đạo đức mở tâm cao.

Da đen, xanh, đỏ chung nguồn gốc;

Từ ĐẤNG CHA LÀNH ngự rộng sâu.

 

Khắp cả Càn-Khôn bóng cội tùng,

Ấy là THƯỢNG-ĐẾ, một trời chung;

Năm châu thế giới, Ngài Cai-Quản,

Bốn bễ hoàn cầu, Đấng Hóa-Công.

Lành dữ, nên hư, và tốt xấu,

Chánh tà, thiện ác, với tường hung.

Đều do nghiệp quả dồn nhiều kiếp;

Xin hăy đỡ nâng người khốn cùng!

 

XUÂN ĐẠO PHÁP

XUÂN Đạo, Xuân tâm măi vững bền,

XUÂN vui hạnh phúc hưởng ân Thiên;

XUÂN Thầy ban bố nguồn nguyên lực,

XUÂN Mẹ rưới chan điển diệu huyền.

XUÂN Phật từ bi thương tứ chúng,

XUÂN Tiên bác ái cảm lương hiền.

XUÂN ḥa nhân loại, Xuân an lạc;

XUÂN phụng sự đời, đẹp tự nhiên.

 

Bính-Tuất Xuân lai thống nhất quyền,

CHA TRỜI Sắc lịnh dẹp t́nh riêng;

Cùng nhau dọn sạch: “TA phàm tục”,

Hiệp lại lau trong: “BỈ vạy nghiêng”.

Thành ư thăng hoa nên Thánh triết,

Chánh tâm cao thượng trở Tiên hiền.

Hồn thiêng minh giám: “Cơ qui hiệp”;

GIÁO HỘI CAO-ĐÀI, phục NHẤT NGUYÊN.

--------------------------------

Thơ Chúc Mừng Năm Mới

Bính-Tuất Tân Xuân (2006)

BÍNH niên KÍNH nguyện SỨC bền dai,

TUẤT đáo CHÚC chung KHỎE mạnh hoài;

TÂN tiến HUYNH tu AN bá   tánh,

XUÂN huy TỶ tịnh KHANG muôn loài.

NAM duyên ĐỆ lập THỊNH hưng Chấn,

THÀNH quả MUỘI xây VƯỢNG khánh Đoài.

THÁNH đức ĐẠO Trời HẠNH thọ hưởng,

THẤT điền TÂM lộc PHÚC minh khai.

 

Khai Đạo muôn năm trước định giở,

Đó là Sắc lịnh của Thiên thơ;

Hữu duyên hạnh ngộ kỳ ngươn hạ,

Vô phúc nan truyền bế pháp cơ.

Công quả thường hằng hồi bổn giác,

Công phu vẹn giữ đáo ban sơ.

Minh tâm kiến tánh lai chầu Phật,

Trí huệ sáng soi cận bến bờ.

 

Bờ cơi giang sơn đẹp tuyệt vời,

Rạng ngời tổ quốc, đặng vui chơi;

Nơi nơi “Ḥa hiệp” t́nh Nhơn loại,

Khắp khắp “Thương yêu” lư đạo Trời.

“Kiên nhẫn” xây nền, bền vĩnh cửu,

“Hiếu trung” đắp móng, vững muôn đời.

Chánh tâm, thành ư gương hiền triết,

“Tiến hóa” thăng hoa một kiếp người.

 

Người tṛn nhơn nghĩa quư làm sao !

Đạo đức thuần chơn có được nào ?!

Phụng sự non sông Thần ấn chứng,

Hy sinh đạo pháp Thánh biên trào.

“Đồng bào” hai tiếng, ôi thiêng quá !

“Đồng đạo” nhị từ, đẹp biết bao !

Xuân chúc nhà nhà an lạc sống,

Hưởng đầy ân phúc MẸ THẦY trao.

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân  đến quê hương tỏa sắc màu,

Ruộng đồng thơm ngát lúa Xuân chào;

Nụ vàng vạn thọ, mai cùng cúc,

Bông đỏ hướng dương, trang với đào.

Cầu, đủ, dừa, xoài khoe vị ngọt,

Thơm, hồng, bưởi, nhăn ngạt hương ngào.

Ḍng sông  thơ  mộng, thuyền nương bến,

Én liệng trời Xuân,  đẹp, tự hào !

 

Xin chúc toàn thể Quư vị và Bửu quyến được

nhiều may mắn, vạn sự như ư và cát tường.

 

NGƯỜI HỌC TR̉ NHỎ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh