Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

TẤM HNH ĐẤT NƯỚC

 

St ở v da một tấm hnh,

Vẫn cn r nt, vẫn xinh xinh.

Sng ngang ni dọc, trời v tận,

Ct trắng dừa xanh, cảnh hữu tnh.

Nhật Tảo - lửa reo lời bất khuất,

Đống Đa - g nổi dấu quang vinh.

Tay cầm, mắt ngắm, lng sung sướng,

Đẹp qu Việt Nam đất nước mnh.

 

Lương Vĩnh Thnh

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh