Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TẤM BẢN ĐỒ

Khi muốn đến một nơi chưa bao giờ tới bằng một con đường chưa bao giờ đi qua, một trong những điều quan trọng nhất ta cần có là tấm bản đồ.

Mỗi người đang đi trên con đường đời của ḿnh, mà cuối đoạn đường là khi nhắm mắt xuôi tay.  Ta không biết chắc điều ǵ sẽ xảy ra hôm nay, ngày mai, và trong tương lai.  Ta không biết khi nào ông Thần May Mắn sẽ mỉm cười với ḿnh và lúc nào Tử Thần sẽ viếng thăm.  Như ông bà ta thường nói “ Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” để phần nào chỉ ra rằng nhiều cái họa đang chực chờ quanh ta.  Có ai trong chúng ta cả quyết rằng con đường đời ḿnh đang đi ra sao không?  Có ai biết rơ những cạm bẩy hiểm nguy trước mắt ra sao không?  Ta không biết rơ, nhưng ta vẫn phải sống, ta vẫn phải đi.  Nhưng đi về hướng nào, đi bằng phương tiện ǵ, đi được bao xa là tùy thuộc vào mỗi người.  Đối với người tín đồ Cao Đài, để làm tṛn trách nhiệm của một kiếp sống con người và đi nhanh về mục tiêu của Đại Đạo cần ba điều kiện cốt yếu:  Hành trang đạo đức và lư tưởng Đại Đạo, bản đồ, bạn đồng hành.

Khoa học tiến bộ đă giúp nhân loại thấy được Trái Đất chỉ là một thiên thể nhỏ bé trong vũ trụ.  Vũ trụ được kiến tạo và vận hành bởi bàn tay huyền linh của Đức Cao Đài Thượng Đế.  Con người trong vũ trụ mênh mông ấy quá nhỏ bé.  Nếu so sánh với vũ trụ, con người c̣n nhỏ hơn một hạt cát trong sa mạc.  Nhưng tại sao Thượng Đế luôn chú ư, d́u dắt, và dạy dỗ con người?  V́ con người là con cái của Ngài.  Ngài luôn muốn đàn con đạt được những điều tốt đẹp nhất trong kiếp sống làm người, tiến nhanh trên bước đường tiến hóa, và sớm trở lại hiệp nhất cùng Ngài.  Chỉ có Ngài mới thấy được hết những quy luật vô thường, những khuôn vàng thước ngọc hằng thường trong vũ trụ.  Chỉ có Ngài mới thấy được tất cả những điều thiết yếu nhất cho hành tŕnh đời sống con người.  Chỉ có đi theo những điều hướng dẫn của Ngài, con người mới có thể trở về bổn nguyên bằng con đường ngắn nhất; con người mới có thể sống hạnh phúc và thực hiện tốt Sứ Mạng Kỳ Ba này.

Ngài đă ban trao Tấm Bản Đồ với tất cả những chi tiết hữu ích để giúp đi qua con đường mà chúng ta chưa bao giờ đi.  Tấm Bản Đồ ấy hướng dẫn người tín đồ Cao Đài cách tiêu trừ tội lỗi ở kiếp trước từ khi mới lọt ḷng mẹ; chuẩn bị cho kiếp hiện sinh; sống vui, sống sung măn trong hiện tại; đường đi, lối về sau khi nhắm mắt ĺa đời.  Tấm Bản Đồ ấy hướng dẫn người tín đồ Cao Đài sống hài ḥa trên bước song hành Thiên Đạo và Thế Đạo để thực hiện mục đích Thế Đạo Đại Đồng, Thiên Đạo Giải Thoát.  Tấm Bản Đồ ấy hướng dẫn người tín đồ Cao Đài cách thực hiện thành công lời tiên tri:

“Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!

  Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn”. [1]

Tấm Bản Đồ ấy chính là giáo lư, là Thánh Ngôn Thánh Giáo Cao Đài.  

Thiện Phúc

California, ngày 6 tháng 9, 2003

 

Thảo Luận:

1)  Về phương diện nhân loại:

Theo giáo lư Cao Đài, loài người đă trải qua Nhất Kỳ Phổ Độ, Nhị Kỳ Phổ Độ, và nay là Tam Kỳ Phổ Độ.

Trong Nhị Kỳ Phổ Độ, ở phương đông, Đức Phật Thích Ca được hạ thế để độ dẫn con người phương cách diệt khổ và thắng khổ hầu trở về bổn nguyên.

Trong Nhị Kỳ Phổ Độ, ở phương tây, Đức Cao Đài Thượng Đế đă cho con của Ngài là Chúa Jesus đổ máu trên thánh giá để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại.

Trong một đàn cơ tại Hườn Cung Đàn Đức Chúa Jesus nói:

 “Ta chết v́ sự sống loài người;

Chết v́ công nghĩa trên đời,

Chết v́ sứ mạng Cha Trời phó giao.” [2]

Tôi nghĩ rằng những điều nêu trên đều nằm trong lộ đồ cứu độ nhân loại của Thượng Đế.  C̣n quí vị suy nghĩ như thế nào?

 

2)  Về phương diện cá nhân:

Khi c̣n bé, người tín đồ được thọ bí tích Tắm Thánh để:

“Xin xá ân rửa tội tiền khiên

Căn xưa ví dữ cũng hiền ...

Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng.” [3]

Lớn lên nhập môn vào Đạo Cao Đài để được thọ bí tích giải oan.

Theo Tân Luật – Điều thứ 13 “Trong hàng Hạ Thừa, ai ăn chay 10 ngày sắp lên , được thọ truyền bửu pháp, vào Tịnh Thất có người chỉ luyện Đạo.”

Thế Luật – Điều thứ 6: “...Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ khi người ngoài ưng thuận nhập môn th́ mới được kết làm giai ngẫu.”

Điều thứ 6 này không phải là sự phân biệt hay đố kỵ về mặt tôn giáo.  Phần lớn người Cao Đài thường ngại đề cập đến vấn đề này.  Thực ra, đây chỉ là sự pḥng ngừa cuộc Nội Chiến Ư Thức Hệ Tôn Giáo trong gia đ́nh, có thể làm gia đ́nh đổ vỡ sau này.  Nếu cả hai vợ chồng đồng chí hướng, đồng tâm hiệp lực lo cho Đạo, lo cho nhân sanh th́ việc Đạo mới hanh thông và phát triển mạnh được.  Hơn thế nữa, về mặt tâm linh, người phối ngẫu và con cái sau này sẽ ân hưởng những bí tích cùng Tân Pháp Cao Đài trong thời Đại Ân Xá Kỳ Ba này.

Đức Cao Đài Thượng Đế c̣n ban 12 bí tích để chăm sóc đời sống tâm linh, để giảm tội và thêm phước cho tín đồ Cao Đài.

 Quí vị có nghĩ rằng những điều kể trên là một lộ đồ nhỏ trong Tấm Bản Đồ mà Đức Cao Đài vạch ra để hướng dẫn và độ rỗi con cái về nguồn.  Lộ đồ nhỏ ấy cũng giúp người tín hữu Cao Đài đóng góp một cách hiệu quả cho guồng máy Đạo thêm nhiều vững mạnh.  Lộ đồ ấy cũng giúp cho từng cá nhân sống hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, sống vui, sống hữu ích và sống sung măn?

 

3)  Về phương diện xă hội:

Có những điều Đức Cao Đài Thượng Đế dạy dỗ từ những năm sơ khai lập Đạo, tưởng rất b́nh thường, nhưng không phải các tôn giáo lớn hiện hành nào cũng có được.  Ngài dạy: “... Chánh trị với Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau ...” [4]  Để giáo quyền tách khỏi thế quyền, và để giáo quyền không thể lấn áp hoặc lợi dụng thế quyền.

Nh́n lại lịch sử, một số tôn giáo lớn đă phát triển tín đồ một cách mau lẹ.  Nhiều nơi thờ phượng nguy nga tráng lệ được xây dựng.  Sự phát triển ấy dựa vào việc giáo quyền ảnh hưởng đến thế quyền, và sự kết hợp giữa vũ khí với quyển kinh.  Để đạt được sự phát triển ấy, những người khai phá đă dẫm đạp lên không biết bao nhiêu ḍng sông của máu, nước mắt và sinh mạng của những người vô tội.

Là một tín đồ Cao Đài, quí vị có muốn tôn giáo của ḿnh phát triển kiểu đó không?  Chắc chắn là không.

Thượng Đế cho con người quyền tự do.  C̣n kết quả tốt hay xấu là tuỳ thuộc vào đường hướng đúng hay sai của từng người.  Mỗi người có một khả năng riêng và có quyền tự do để phát triển theo sở thích của ḿnh.  Tôn giáo Cao Đài không thể hoàn toàn ngăn cấm quyền tự do lựa chọn của tín đồ, trong đó có cả quyền tự do làm chính trị.  Dù có luật lệ, nhưng luật lệ Cao Đài lại thể hiện tính hướng dẫn, răn dạy hơn là bắt buộc và xử phạt.  Đối với việc làm chính trị, thánh giáo Cao Đài hướng dẫn con người đến đường lối “Siêu Chính Trị” [5] để phụng sự nhân sanh trên căn bản đạo đức, t́nh thương, giáo dục và bảo tồn.

Quí vị có nghĩ rằng những điều này cũng nằm trong Tấm Bản Đồ của Đức Cao Đài Thượng Đế không?

 

4)  Về phương diện tâm linh:

Một tôn giáo với 2000 năm lịch sử, Đức mẹ đă nhiều lần hiện ra ở Medjugorie, Nam Tư, từ 1982 đến 2003, để khẩn thiết kêu gọi tín đồ về ăn chay.  Mẹ dạy:

-  “Ăn chay là một “khí giới”, một vũ khí với sức mạnh lớn lao để đánh bại Satan (ngay cả sức mạnh năng lượng nguyên tử không thể so sánh với ăn chay.  Năng lượng nguyên tử không có sức mạnh chiến thắng được Satan) – Thông điệp 25/6/1992

-  Qua ăn chay, toàn thể chương tŕnh của Đức Mẹ, do chính Thiên Chúa đă hoạch định trong chương tŕnh cứu độ thế giới vào thời gian đặc biệt này, sẽ được hoàn thành. – Thông điệp 26/9/1985” [6]

Trong khi đó, ăn chay đă trở thành một luật lệ thật rơ ràng trong Cao Đài từ những buổi đầu lập Đạo.  Nếu so sánh tỉ lệ ăn chay của tín đồ Thiên Chúa Giáo và tín đồ Cao Đài, có lẽ khoảng cách khá lớn.

Quí vị có nghĩ rằng ăn chay cũng là một yếu tố trong Tấm Bản Đồ của Đức Cao Đài Thượng Đế hay không?

 

5) Thực ra, về phương diện hữu h́nh và tâm linh, về phương diện Thiên Đạo và Thế Đạo, tất cả những điều bổ ích cho cuộc sống đều có thể t́m thấy được trong Thánh Ngôn Thánh Giáo Cao Đài.  Mỗi người có một duyên hạnh khác nhau để cảm nghiệm được những lời dạy khác nhau trong Thánh Ngôn Thánh Giáo.  Chúng ta hăy cùng chia xẽ những cảm nghiệm tốt đẹp, những tâm đắc của ḿnh để nâng cao đức tin của đồng đạo.  Quí vị suy nghĩ như thế nào?

 [1] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.  1973.  Phần Thi Văn Dạy Đạo.  Mục số 6

[2] Đàn Cơ tại Hườn Cung Đàn  25.12, 1959

[3] Kinh Tắm Thánh

[4] Đức Cao Đài Thượng Đế.  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.  Quyển 1: 45.  Đ Đ TKPD  TTTN.  1972

[5] Quan Âm Bồ Tát .  Thánh Giáo 1968 – 1969 Thiên Lư Bửu Ṭa tái bản 1991: 114. 

[6] www.memaria.org  “Lời Mẹ Nhắn Nhủ: Ăn Chay”

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh