Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THUYẾT TR̀NH VÀ THI VĂN ĐỘC GIẢ:

 

* Các bài của Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm:

    * Đạo Cao Đài: Một con đường ḥa hiệp (Hum D. Bui, MD)

    * Caodai, a Way to Harmony (Hum D. Bui, MD)

    * The Five Precepts (Hum D. Bui, MD)

    * Caodai: A Brief History (Hum D. Bui, MD)

    * Cao-Dai, a way to peace on earth (Hum D. Bui, MD)

    * Reincarnation (Hum D. Bui, MD)

* Các bài của Cao Đài Giáo Hải Ngoại:

    * Lá Thư Xuân 2003 của Cao Đài Giáo Hải Ngoại

* Các bài của Đạo Trưởng Chí Tín:

    * Ba điều khuyên cho chư tịnh viên sơ cơ (Chí Tín)

* Các bài của Danny Việt:

    * Jiddu Krishnamurti: Cuộc Đời và Tư Tưởng (Người gởi: dannyviet@aol.com)

* Các bài của Đạt Tường:

    * Kỷ niệm Khai Minh Đại-Đạo và sứ mạng hoằng khai Đại-Đạo (Đạt Tường)

    * Cầu Mưa (Đạt Tường)

* Các bài của Đông Thiên Triết:

    * Mẹ Teresa Calcuta, người bạn của những kẻ khốn cùng (Đông Thiên Triết)

* Các bài của Hà Phước Thảo:

    * Tại sao Đại-Đạo hoằng hóa quá chậm ? (Hà Phước Thảo)

    * Sự hóa thân của tờ báo Đạo từ Hữu Vi sang Vô Vi (Hà Phước Thảo)

    * Sứ mạng toàn cầu, toàn vũ của Cao-Đài trong Tam-Kỳ Phổ-Độ (Hà Phước Thảo)

    * Bài thơ kính tặng khóa Hạnh Đường (Hà Phước Thảo)

    * Phân tích chữ ĐẠO (Hà Phước Thảo)

    * Cuối Đông Hạ Nguơn (Hà Phước Thảo họa lại bài thi "Cuối Đông?" của Huệ Tánh)

    * Vinh danh các phi hành gia Hoa Kỳ (Hà Phước Thảo)

    * Chỉ có Đức Thượng Đế mới là Sư Phụ (Hà Phước Thảo)

    * Tại sao khi nhập môn phải thề nặng? (Thi)

    * Tại sao khi nhập môn Đạo Cao-Đài phải thề nặng theo Thiên-ư? (Văn xuôi)

    * Một đề nghị chọn danh từ để gọi tôn giáo mới của Đức Thượng-Đế khi chuyển ngữ

    * Ấn chứng và huyền diệu (Hà Phước Thảo)

    * Xét thân, tâm, khẩu, ư trước khi thiền (Hà Phước Thảo)

    * Lời Chúa nói (Nhân mùa Giáng-Sinh 2002) (Hà Phước Thảo)

    * Chu Kỳ Nhất Bổn tán Vạn Thù <=> Vạn Thù qui Nhất Bổn (Hà Phước Thảo)

* Các bài của Hoa T́nh Thương:

    * T́nh thương giữ vẹn (Hoa T́nh Thương)

* Các bài của Giáo Sĩ Hoàng Mai:

    * Thiên Nhân hiệp nhất (Hoàng Mai)

    * Thi Chúc Xuân 2003 của Vĩnh Nguyên Tự (Hoàng Mai)

* Các bài của Hồng Hải:

    * Những điều nên biết (Hong Hai)

* Các bài của Truyền Trạng Huệ Tánh:

    * Ư nghĩa lời thề khi nhập môn Cao-Đài (Huệ Tánh)

    * "Tĩnh Dạ Tứ" của thi hào Lư Bạch - Phỏng dịch: Đêm Vắng (Huệ Tánh)

    * Góp ư cho "Một cửa vào thiền" (Huệ Tánh)

    * Cuối Đông? (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 5 - Chủ đề Sống Tu Hạnh Đường (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 4 - Vía Đức Chí Tôn (Huệ Tánh)

    * Tân Niên Khai Thần Bút, Vạn Sự Giai Thành Đại Kiết Xương (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 2 (Huệ Tánh)

    * Tuyết về ngập lối, nghĩ Xuân nào! (Huệ Tánh)

    * Chúc Xuân - Đưa Chư Thánh - Họa Vận (Huệ Tánh - Tim Mai - Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh (Huệ Tánh)

    * Hưng Đạo Vương: Niềm hănh diện của dân Việt! (Người gởi: Huệ Tánh)

    * Mừng Giáng Sinh (Huệ Tánh)

    * Khai Đạo cứu đời

    * Lời nhắn: Đạo bất khả phân - Hữu phân bất khả Đạo

    * Kỷ niệm Khai Đạo (Họa lại bài thi của Thanh Tùng)

    * Mừng Giáng Sinh 2002 - Kết tập các bài thi ngắn

    * Họa Đàn Cơ 31-7-1958

* Các bài của Kiều Minh Tâm:

    * Kính tặng Tân Truyền Trạng Huệ Tánh (Kiều Minh Tâm)

* Các bài của Tiến Sĩ Lâm Ngữ Đường:

    * Trở về mái nhà xưa (Lâm Ngữ Đường)

* Các bài của Minh Tâm:

    * Lời giáng điển của Đức Phật Thích Ca (Người gởi: Minh Tâm)

    * Đời Người (Tác giả: Nhàn Cư Đạo Sĩ - Người gởi: Minh Tâm)

    * Huấn từ của Đức Kim Thân (Người gởi: Minh Tâm)

    * Mừng Chúa giáng sinh (Hăy đón Chúa với máng cỏ tâm linh) (Người gởi: Minh Tâm)

    * Người tu có thể chửa các thứ bịnh (Thánh Giáo tại Bà Rịa ngày 2-4-1999. Người gởi: Minh Tâm)

    * Thánh Giáo của Đức Diêu-Tŕ Kim-Mẫu (Rằm tháng 4 Canh Tuất 1970. Người gởi: Minh Tâm)

* Các bài của Đạo Trưởng Ngọc Huệ Chơn:

    * Nh́n về cuộc đời (Ngọc Huệ Chơn)

    * Nhơn Đạo thực hành và Nhân Sinh Quan (Ngọc Huệ Chơn)

* Các bài của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh:

    * Vài nét đại cương về Đạo Cao-Đài (Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh)

* Các bài của Nguyễn Phương Dung:

    * Đức tin (Nguyễn Phương Dung)

* Các bài của Nguyễn Văn Huy:

    * Lời kêu gọi: Hăy giúp đỡ những người này (Nguyễn Văn Huy)

* Các bài của Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ:

    * Thuyết Thiên Địa vạn vật nhất thể trong khoa học hiện đại (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Ra đời, vào Đạo (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Luân hồi, chuyển kiếp (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Đại Đạo và Tôn Giáo (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Thiên Nhăn và Thượng Đế (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Bản Thể luận và Hiện Tượng luận (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

    * Tận Thế hay Chuyển Thế? Thời đại Bảo B́nh (The Aquarian Age) (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

* Các bài của Nguyễn Tấn Hưng:

Một Phương Trời Mới (Nguyễn Tấn Hưng)
Một Vài Điều Đáng Suy Nghĩ
(Nguyễn Tấn Hưng)
Chuyện Nghe Qua Rồi Bỏ
(Nguyễn Tấn Hưng)
Bước Lần Vào Cơi Vô Vi
(Nguyễn Tấn Hưng)
Rút Ngắn Đoạn Đường Dài
(Nguyễn Tấn Hưng)
Tiến Lên Thượng Giới
(Nguyễn Tấn Hưng)
Hội Long Hoa Và Ngày Tận Thế
(Nguyễn Tấn Hưng)
Tự Hỏi Lấy Ḿnh
(Nguyễn Tấn Hưng)

* Các bài của Nguyễn Thiện Tranh:

    * Câu đối Tết (Thiện Tranh)

    * Mừng Chúa Giáng Sinh (Nguyễn Thiện Tranh)

* Các bài của Phạm Long Thành:

    * Kỷ niệm 79 năm Khai Minh Đại-Đạo (Huệ Tâm Phạm Long Thành)

* Các bài của Phục Nguyên:

    * Thế nào là sứ mạng lịch sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ? (Phục Nguyên)

* Các bài của Phương Dzung:

    * Lư Đại Tiên khải giáo khách trần (Người gởi: Phương Dzung)

    * Lư Đại Tiên khuyên tu hành cho đúng đường lối (Người gởi: Phương Dzung)

* Các bài của Hội Sinh Viên Việt Nam tại UCSD:

    * Lời kêu gọi của Sinh Viên Việt Nam tại UCSD (Hội Sinh Viên Việt Nam tại UCSD)

* Các bài của Anh Lớn Thanh Tùng:

    * Gây tạo nhân lành (Vơ Tánh - Người gởi: Thanh Tùng)

    * Đại Lễ Thánh Đản CHÍ-TÔN (Thanh Tùng)

    * Tân Xuân khai bút (Thanh Tùng)

    * Tết của người Tu Hành (Thanh Tùng)

    * Thánh Giáo của Hưng Đạo Vương: Buổi Tam-Kỳ Chí-Tôn đại xá (Người gởi: Thanh Tùng)

    * Câu đối Tết (Thanh Tùng)

    * Mừng Chúa Cứu Thế tái lâm! (Thanh Tùng)

    * Mừng lễ kỷ niệm Khai minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 2002

    * Quan điểm về từ ngữ CHA và MẸ trong kinh điển Cao Đài Giáo

    * Kỷ niệm ngày khai Đạo

    * Lời tiên tri mở Đạo

    * Mừng Chúa Cứu Thế tái lâm!

* Các bài của Thiên Kim:

    * Vị A-La-Hán 7 tuổi (Người gởi: Thiên Kim)

* Các bài của Đạo Trưởng Thiện Trung:

    * Ṭa Thánh Cao Đài (Thiện Trung)

    * Màu sắc tôn giáo (Tác giả: Thiện Trung. Người gởi: Thanh Tùng)

    * Tán dương công đức Tam Trấn Oai Nghiêm (Soạn giả: Thiện Trung - Người gởi: Phương Dzung)

* Các bài của Anh Lớn Thông Huyền Quang:

    * Cao Đài Giáo Hải Ngoại với nỗ lực toàn cầu hóa tôn giáo (Thông Huyền Quang)

* Các bài của T́m Mai:

    * Họa Vận (Tim Mai)

* Các bài của Trần B́nh Nam:

    * EINSTEIN: Một nhà Bác Học & một con người (Trần B́nh Nam)

* Các bài của Trần Đ́nh Thức:

    * Kỷ niệm ngày Lễ Khai Minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Trần Đ́nh Thức)

* Các bài của Trần Quang Ngọc:

    * Gửi bạn đầu Xuân (Trần Quang Ngọc)

* Các bài của Trần Trung Đạo:

    * Mẹ Teresa, thiên thần ghé thăm trái đất (Trần Trung Đạo)

* Các bài của Giáo Sư Thượng Thành Thanh:

    * Thiên Địa Vạn Vật đồng nhất thể (Giáo Sư Thượng Thành Thanh)

    * Một cái nh́n về Cơ Bút Đạo Cao-Đài (Giáo Sư Thượng Thành Thanh)

* Các bài của Trịnh Quốc Thế:

    * T́nh thương của Đấng Mẹ hiền - Diệu huyền của Lễ Hội Yến (Trịnh Quốc Thế)

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh