Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THUYẾT TR̀NH VÀ THI VĂN ĐỘC GIẢ:

TRANG 2

 

* Các bài của Lê Anh Dũng: (Xếp theo chuyên mục và ABC)

  CÁC TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

    * Đạo Cao Đài trong kỷ niệm nhạc sĩ Lê Thương (Lê Anh Dũng)

    * Đạo Cao Đài qua mắt nh́n của Mục sư Victor L. Oliver (Lê Anh Dũng)

    * Đức Phù hựu Đế quân (Lê Anh Dũng)

    * Geoffrey Hodson hầu đàn Cao-Đài (Lê Anh Dũng)

    * Giáo sư Ralph Bernald Smith (Lê Anh Dũng)

    * Vài nhận định về Đạo Cao Đài của Jayne Susan Werner (Lê Anh Dũng)

  CHỮ VÀ NGHĨA (E-book: Chữ và nghĩa)

    * Bát du hay bát vu? (Lê Anh Dũng)

    * Di Lạc hay Di Lặc? (Lê Anh Dũng)

    * Đạo và giáo (Lê Anh Dũng)

    * Đọc lại sáu chữ Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (Lê Anh Dũng)

    * Giảng đạo hay giản đạo? (Lê Anh Dũng)

    * Giáo xiển hư linh (Lê Anh Dũng)

    * Hoát truyền hay Oát triền? (Lê Anh Dũng)

    * Khoán thủ, khán thủ hay quán thủ? (Lê Anh Dũng)

    * Mặc khải hay Mạc khải, Thiên khải? (Lê Anh Dũng)

    * Vài cặp từ cần phân biệt (Lê Anh Dũng)

    * Ư nghĩa hai chữ Đông Lâm (Lê Anh Dũng)

  LỊCH SỬ CAO ĐÀI

    * Đức Như Ư Đạo Thoàn Chơn Nhơn (Lê Anh Dũng)

    * Niên biểu Huệ Lương Trần Văn Quế (Lê Anh Dũng)

    * Văn tế đức Quyền giáo tông Lê Văn Trung (Lê Anh Dũng)

  NÓI CHUYỆN CAO ĐÀI

    * Ăn cơm có canh tu hành có bạn (Lê Anh Dũng)

    * Dấu chân phía trước (Lê Anh Dũng)

    * Học tập lời dạy của đức Quan Thánh Đế Quân (Lê Anh Dũng)

    * Ḷng con tin Đấng Cao Đài, Đạo đời Trời sẽ an bài cho con (Lê Anh Dũng)

    * Ḷng Thầy (Lê Anh Dũng)

    * Người đạo Cao Đài trước thềm thiên niên kỷ (Lê Anh Dũng)

    * Tiếng nói tri âm (Lê Anh Dũng)

    * Trở về Vĩnh Nguyên (Lê Anh Dũng)

    * Vầng trăng quê cũ (Lê Anh Dũng)

    * Vọng một ánh sao (Lê Anh Dũng)

    * Xuân ḷng tri kỷ (Lê Anh Dũng)

  SÁCH   

    * Con đường Tam giáo Việt Nam (Lê Anh Dũng)

    * Giải mă truyện Tây Du (Lê Anh Dũng)

    * Lịch sử đạo Cao Đài: thánh thất Hà Nội (Lê Anh Dũng)

    * Lịch sử Đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926 (Lê Anh Dũng)

    * Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Quan Thánh xưa và nay (Lê Anh Dũng)

    * T́m hiểu kinh cúng Tứ thời (Lê Anh Dũng)

  THƠ VĂN & TẠP LUẬN

    * Cảm nghĩ và góp ư nhân dịp đọc từ "Caodaism" trong Từ điển Công giáo Anh-Việt của Nguyễn Đ́nh Diễn (Lê Anh Dũng)

    * Đáp tạ t́nh Xuân (Lê Anh Dũng)

* Giáng sinh và quẻ Phục (Lê Anh Dũng)

* Holmes Welch (1921-1981): cuộc hội thoại cách nhau 500 năm giữa Đức Lăo Tử và các Thánh Tông đồ (Lê Anh Dũng)

    * Lời nguyện cầu (R. Tagore - Lê Anh Dũng dịch)

* Nét đẹp Giáng sinh trong t́nh đạo Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Nét đẹp văn hóa vu lan (Lê Anh Dũng)

    * Nhớ bác Chơn Thiện Minh (Lê Anh Dũng)

    * Sinh con rồi mới sinh cha (Lê Anh Dũng)

    * Sợi tơ nhện (Lê Anh Dũng dịch, truyện đạo)

    * Tạ ơn (Lê Anh Dũng)

    * Thượng đế có màu ǵ hở mẹ? (Lê Anh Dũng)

* Ư vị cư trần bất nhiễm trong thơ Ưng B́nh Thúc Giạ Thị (Lê Anh Dũng)

  T̀M HIỂU KINH CAO ĐÀI

    * Bài Cầu Nguyện của CQPTGL

* Giải nghĩa Kinh vào học (Lê Anh Dũng)

    * Giải nghĩa Kinh thuyết pháp (Lê Anh Dũng)

* T́m hiểu "Tứ đại điều quy" (Lê Anh Dũng)

  VĂN HÓA - TRIẾT HỌC CAO ĐÀI

    * Bát quái từ truyền thống kinh Dịch đến Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Cách ăn Tết của người Đạo Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Cơ cấu Giáo lư Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Đất Nam Kỳ: Tiền đề văn hóa mở Đạo Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Đôi điều về nhạc lễ và xướng lễ Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Geya: Dấu ấn của Đạo Phật trong Thánh giáo Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê nói về tính dân tộc của nhạc lễ Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Góp phần nghiên cứu bản sắc văn hóa Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Kinh Dịch với thiền Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Mấy biện pháp tu từ trong Thánh giáo Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Mấy nét tâm lư của người tín đồ Cao-Đài (Lê Anh Dũng)

    * Nét đẹp trong hôn lễ Cao Đài (Lê Anh Dũng)

    * Thượng đế vô ngă - Thượng đế hữu ngă (Lê Anh Dũng)

    * T́m hiểu Đền thánh Cao Đài Tây Ninh (Lê Anh Dũng)

    * T́m hiểu ư nghĩa và cách dịch tên gọi Chức sắc Cửu trùng đài (Lê Anh Dũng)

* Tính mở của đạo Cao Đài từ góc nh́n địa-văn hóa (Lê Anh Dũng)

    * Tư tưởng Tam giáo của Cao Đài trong tâm thức người Việt (1) (Lê Anh Dũng)

    * Tư tưởng Tam giáo của Cao Đài trong tâm thức người Việt (2) (Lê Anh Dũng)

    * Xây dựng cái đẹp theo Mỹ học Cao Đài (Lê Anh Dũng)

  VERSIONS IN ENGLISH AND FRENCH

    * On the words Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (Lê Anh Dũng)

         * A propos de l’_expression Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (Traduit en français par Jérémy Jammes)

* Các bài của Lê Anh Minh:

    * Richard Wilhelm: người bắc nhịp cầu tâm linh giữa Đông và Tây (Lê Anh Minh)

    * Lối đi dưới chân ḿnh: Cuộc đời Daisetzu Teitarō Suzuki (Lê Anh Minh)

    * Ư nghĩa mùa Vu Lan (Lê Anh Minh)

    * Thanh Tĩnh Kinh (Lê Anh Minh dịch và chú thích)

    * Tư tưởng Đạo gia (E-book - Lê Anh Minh tuyển dịch)

    * Dịch học Việt Nam cuối đời Nguyễn (Tác giả: Ngô Vĩ Minh - Dịch giả: Lê Anh Minh)

    * H́nh tượng Rồng trong văn hóa Trung Quốc và trong Chu Dịch (Lê Anh Minh)

    * Lăo Tử với Tây Thăng Kinh và Hóa Hồ Kinh (Lê Anh Minh)

    * Từ Công Quá Cách của Đạo giáo đến Vô Ngă Kiểm của Cao Đài giáo (Lê Anh Minh)

    * Kinh Thái Thượng Cảm Ứng diễn nghĩa - Văn Xương Đế Quân giáng bút

    * Vào thăm thiền viện (Kay Bieler - Lê Anh Minh dịch)

    * Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh (Lê Anh Minh)

    * Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Lê Anh Minh dịch và chú giải)

    * T́m hiểu các tông phái của Đạo giáo Trung quốc (Lê Anh Minh)

    * Văn Xương Đế Quân (Lê Anh Minh)

    * Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn (Lê Anh Minh)

    * Huỳnh Đ́nh Kinh (Dr Rolf Homann - Lê Anh Minh dịch)

    * T́m hiểu Cảm Ứng Thiên: một đại thiện thư của Đạo giáo (Lê Anh Minh)

    * Vào cơi tranh thiền (Lê Anh Minh)

    * Con người trong cái nh́n của Nho giáo (Lê Anh Minh)

    * Đi t́m mùa Xuân trường cửu (Lê Anh Minh)

    * Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh (Herrlee G. Creel - Dịch giả: Lê Anh Minh) 

 

 

 

 

Trang    1    2    3    4    5

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh