Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

T̉A-THÁNH CAO-ĐÀI

Hầu hết các Tôn Giáo lớn trên thế giới đều có thiết lập Thánh Địa và xây dựng Tổ Đ́nh riêng, nơi đó phát xuất Giáo-Lư phổ độ nhơn sanh, đồng thời làm trụ tướng hữu-h́nh của Đạo để cho tín đồ hướng về chiêm ngưỡng và phụng sự Tôn Giáo. Hiện nay người ta thường nghe nói nhiều nhứt đến Ṭa Thánh VATICAN mà người tín đồ Đạo Thiên Chúa xem là nơi thiêng-liêng nhứt trong sự tín ngưỡng của ḿnh. Riêng người tín đồ Đạo CAO-ĐÀI, chắc ai ai cũng hănh diện với cái kinh đô của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở tỉnh Tây Ninh miền Nam Việt-Nam, nơi đó Tổ Đ́nh Đạo CAO-ĐÀI được xây dựng theo một đồ h́nh sâu-xa và một kiến trúc cực kỳ uy-nghi độc đáo. Người tín đồ Đạo CAO-ĐÀI có thể nói mà không sợ lầm rằng: Ṭa Thánh Đạo CAO-ĐÀI là một Đồ H́nh Thiên-Đạo, một biểu tượng Văn Minh Thánh Đức, do chư vị Tiền khai Đại Đạo tiếp nhận Thiên-ư hiệp cùng nhơn nguyện mà xây dựng nên trong lúc đất nước Việt-Nam lâm vào t́nh thế vô cùng khó khăn nghiêm trọng dưới thời Pháp thuộc. Chắc người tín đồ Đạo CAO ĐÀI cũng biết, mục đích xây dựng Ṭa Thánh không chỉ đơn thuần là để sùng bái thờ phượng, mà c̣n nhiều ư nghĩa sâu xa mầu nhiệm khác, chẳng phải để riêng cho người địa phương tỉnh Tây-Ninh, cho người tín đồ Cao-Đài Tây Ninh, hoặc là cho dân tộc Việt-Nam,cho người tín đồ Cao Đài, mà cho cả nhơn sanh khắp thế giới, chẳng phải cho một thế hệ nầy, mà cho cả muôn đời sau nữa. Theo sự hiểu nghĩa thông thường và ích kỷ, người ta vô t́nh thu hẹp cái "Ṭa Thánh Thiêng Liêng" và chỉ cho nó mang một ư nghĩa rất tầm thường như: một ngôi Chùa, một đền đài hay là một cơ sở Tôn Giáo, chớ người ta có biết đâu đó là biểu tượng của Đại-Đạo, đó là ư-Trời và Ḷng Người hợp lại để lưu niệm một công tŕnh Văn Minh Thánh Đức cho muôn đời. Một người du khách hữu thành hữu tín, hữu tâm, hữu thần, đến ngắm nh́n Ṭa Thánh, từ kiến trúc tổng quát cho đến những chi tiết đều nhận thấy có ư-nghĩa sâu xa mầu nhiệm mà ngôn ngữ thông thường khó diễn tả ra hết . Ngắm nh́n ngoại vi Ṭa Thánh, người du khách liền có cảm nghĩ trang nghiêm thành kính rằng :


Một Ṭa "KIM-NGỌC" chiếu long lanh,
Thiên-ư nhơn-tâm, kết hợp thành.
Gác trống, lầu chuông, vươn Nhị-Khí,
Trung-Ương,Tả-Hữu, lộ Tam-Thanh.
Nóc cao biểu hiện ngôi Di-Lạc,
Cửa rộng đón đưa khách Ngọc-Đảnh.
Thánh-Địa lưu-truyền muôn thế-hệ,
Tây Ninh hiển lộ Đạo Vô-Sanh. 


Bước vào bên trong Ṭa Thánh, du khách sẽ c̣n kinh ngạc hơn, và không cầm được nỗi xúc động mà tán dương rằng:


Hướng lên đảnh thượng chiếu Càn-Khôn,
Thiên-Nhăn uy-nghiêm Đấng Chí-Tôn,
Bát-Quái Hư-Vô hằng cảm-ứng,
Cửu-Trùng thế-đại măi sinh-tồn.
Hiệp-Thiên, Hộ-Pháp ǵn Chân-Khí,
Thượng-Phẩm,Thượng-Sanh độ dẫn hồn,
Tạo-hóa Thiên-Đồ Tam-Giáo hiệp;
Ngũ-Chi vi-diệu cảnh Thiền-môn.

Mô-tả một cách sâu sắc hơn về Ṭa Thánh Đạo CAO-ĐÀI, người tu Thiên-Đạo, tu giải-thoát th́ ngầm hiểu rằng :
- Đấng Chí-Tôn phô bày cái Đạo nơi Đại-Thiên-Địa để cho nhơn sanh ngụ ư mà lănh hội và tu sửa cái Đạo nơi Tiểu-Thiên-Địa của ḿnh.

Người tu tầm Đạo, khi ngắm nh́n cái Ṭa Thánh bên ngoài, liền ngó lại bản thân ḿnh để nhận ra nơi đó cũng có một cái Ṭa Thánh thu hẹp. Chính ở trong cái Ṭa Thánh của Tiểu Thiên Địa cũng có Ông Cao Đài để cho con người thờ phượng và tôn vinh cho đúng nghĩa. Ông Cao Đài đó người ta gọi bằng nhiều tên: Tiểu Linh Quang, Chủ Nhơn Ông hay là Ngươn Thần hoặc là Thiên Tánh, Phật Tánh. Khi hướng nội tu luyện đúng mức, người tu sẽ phát hiện cái Thiên Nhăn của ḿnh, thường gọi là Đệ-Tam-Nhăn, Huệ Nhăn hay là Huyền Quan Nhứt Khiếu. C̣n người tín đồ Đạo Cao Đài th́ ngầm hiểu lời Thầy dạy thật vô cùng chí lư :"Thầy là các con, các con là Thầy".
 Có điều quan trọng cần lưu ư là người tu hành có thiệt xứng đáng với ḿnh và xứng đáng là con Thầy hay chưa ?.
Nếu muốn làm cho ḿnh thật xứng đáng với ḿnh và xứng đáng là Con Trời th́ phải lo khai mở cho cái Thiên Nhăn của ḿnh nó hiển lộ và sáng lên để cho ḿnh soi thấu khắp ba cơi Tam Thiên Thế Giái trong Tiểu Thiên Địa của ḿnh và ngoài Đại Thiên Địa nữa.
 Người biết tu thân hành Đạo c̣n phải nhận biết trong bản thân ḿnh cũng có cơ cấu bộ phận Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, và Bát Quái Đài và trên đường hành Pháp tu học tiến hóa, ḿnh phải khám phá dần-dần để mà ngộ Đạo và đắc Đạo.
Có khám phá và chứng nghiệm được toàn bộ cái Tiểu Thiên Địa của ḿnh người tu mới nhận ra rằng :
 Đạo CAO ĐÀI hữu h́nh cũng như Đạo CAO ĐÀI vô vi nằm ngay trong bản thân con người và đó là tượng trưng đồ-h́nh cơ cấu của Con Người và Thượng Đế, của Tiểu Thiên Địa và Đại Thiên Địa đó thôi.
Ngoài ra người tín đồ Đạo CAO ĐÀI c̣n phải lưu ư cái mục tiêu tối quan trọng của Đạo CAO ĐÀI "Qui Tam-Giáo, Hiệp Ngũ-Chi", mà ai phải làm cái việc đó ? và làm ở đâu ?
 Chính ngay trong bản thân ta cũng có cơ "Qui Tam-giáo, hiệp Ngũ-Chi" mà ta có trách nhiệm phải thực hiện cho kỳ được để đi cho kịp chu kỳ Thánh Đức mà Thượng Đế đang xoay chuyển. Ấy là cơ "Qui Tam-bửu, hiệp Ngũ-khí" tức là cơ "Ngũ-Khí Triều Nguơn, Tam-Hoa tụ đảnh" mà người tín đồ muốn thật sự tôn thờ Thượng Đế phụng sự cơ Đạo phải làm cho kỳ được.
Bằng mọi giá, người tín đồ Đạo CAO ĐÀI phải thực hiện cho kỳ được cơ "Qui Tam, hiệp Ngũ" trong Tiểu Thiên Địa của ḿnh th́ ta mới dám nói : "Thầy là các con,các con là Thầy" và chừng đó mới xứng đáng là người thay mặt Thầy đứng ra thế Thiên hành Đạo và thực hiện cơ "Qui Tam hiệp Ngũ" tại thế gian nầy.
Đó là đường nét sâu xa minh triết của Đạo CAO ĐÀI vậy.
Sau khi nghiệm xét được phần nào về Lư huyền-nhiệm cao xa của Ṭa Thánh CAO ĐàI, người tín đồ Việt-Nam, hay người tín đồ ở địa phương Tây Ninh bèn nảy ra những cảm nghĩ khiêm cung và tế nhị hơn qua những vần thơ thô thiển sau đây :

Ngó lên "Ṭa Thánh" chín từng cao,
T́m hiểu "Cao Đài" nghĩa lư sâu,
Tam-Giáo qui nguyên ngời Bắc-Đẩu,
Ngũ-Chi phục nhứt rạng Nam-Tào.
Tây-Ninh , cho một dân Hồng-Lạc,
Thánh-Địa cho toàn cơi ngũ-Châu,
Khai mở "Đại Đồng" chung thế-giới,
Chúng sanh cùng một khối Đồng-Bào.

Thiện Trung

(Nguồn: caodaism.net)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh