Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Cao Huynh thân mến,
- Tôi xin họa lại bài thơ của Huynh cho vui Tết, chớ đừng nghĩ ǵ hay dỡ nghe.

Họa vận
Ngày tháng thoi đưa xuân lại sang,
Mai đào không có, tuyết đầy đàng,
Nhưng nghe êm ấm t́nh thân quyến,
Vẫn nhớ lo tṛn nghiệp Đạo mang.
Cúng bái muối dưa dầu đạm bạc,
Tranh đua lộc cả cũng không màng.
Quí chăng t́m được Xuân miên viễn,
Cho Đạo Thầy và cho núi sông.


Tim Mai
(Jan. 23, 2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh