Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

RỬA HỜN NI SNG

(Gởi cc bậc trượng phu cng tuổi trẻ Việt Nam, trong v ngoi nước)

 

Nghn năm dưới ch giặc Tu

Việt Nam một thuở nt nhu, đau thương

Sưu cao thuế nặng trăm đường

Ngọc trai, thăm thẳm đại dương, xuống tm!

Hiểm nguy đy biển, lng đm

Xc nui bụng c, xương mềm sng x

Rừng su, l phủ hoang mồ

Ng voi một chiếc, xc kh trăm người!

Nghn năm đ hộ, than i

Niềm đau kể đến mun đời, cn đau...

Thế nhưng khng tấc đất nu

Mất vo tay bọn giặc Tu d man!

 

M nay, sng ni Việt Nam

Ai đem Bản Giốc, Nam Quan cống Tu???

Ai lm mu chảy biển su?

Mấy ngn hải l bỗng đu về người??!!

Vết dao ai chm ngang đời

Để dn tộc Việt ngất trời tang thương???

Ai rằng giải phng qu hương

Nh t lại mọc bốn phương giam người!

Tự do ai ht trn mi

Nhưng khun đc cả tiếng cười trẻ thơ!

Ha bnh, ai sống đời mơ

M dn, đời sống xc xơ đau buồn ???

Hỡi ai xt cội thương nguồn

Xin đem chnh nghĩa rửa hờn ni sng!!!

 

Ng Minh Hằng

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh