Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THANH THIẾU NIÊN ĐẠI ĐẠO

Ngày nay trong xă hội văn minh vật chất, có lẽ ít có người sống, làm việc, cống hiến v́ một lư tưởng cao đẹp. Đa số mọi người sống cuộc sống đời thường của bản thân, lo cái lo tương lai được ăn sung mặc sướng hoặc v́ danh lợi, hoặc tới ngày nào hay ngày nấy. Hoặc có nuôi mong ước góp phần xây dựng xă hội th́ cũng thiên về đời sống văn minh tiện nghi, khoa học hiện đại, chứ  ít khi có tư tưởng xây dựng một xă hội đạo đức, đại đồng, người yêu thương người, kẻ tương trợ nhau, … những khái niệm mà người ta chỉ t́m thấy trong tôn giáo hoặc những phạm trù tâm linh thánh thiện. Chính v́ vậy, nhận thức ra bổn phận đối với sự tiến hóa tâm linh đồng thời với sự tiến bộ của đời sống nhân sinh, có lẽ chúng ta chỉ dễ t́m thấy trong những đạo hữu mà thôi.

Là Thanh Niên tu học trong môi trường tôn giáo, chúng ta ư thức nghĩa vụ của Thanh Thiếu Niên Cao Đài nói chung, Thanh Thiếu Niên PTGL nói riêng phải gắn liền, ḥa chung mục đích của Đại Đạo là “Thế Đạo đại đồng – Thiên Đạo giải thoát”. Ngoài ra, Đức Cao Triều c̣n dạy Thanh Thiếu Niên “tu không phải chán đời ẩn dật, tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời”, “Thanh Thiếu Niên cần rèn luyện về phương diện hành Đạo cũng như xă hội, để có dịp trổ mặt nhân tài, giúp nhân loại trên đường thiện mỹ”. V́ vậy, người Thanh Thiếu Niên không những có nghĩa vụ đối với tôn giáo ḿnh mà c̣n có bổn phận đối xă hội nhân loại. Có câu “đời càng loạn, Đạo càng phải trị” và cũng không có tôn giáo chân chánh nào lại không đem lại sự ích lợi đối với Đời. Nói một cách khác, làm tṛn nghĩa vụ đối với Đạo th́ chúng ta lo ǵ không tṛn bổn phận đối với cuộc đời.

Nhưng người tuổi trẻ tài sơ đức bạc sao dám lấp biển dời non. Đời người như đời cây, chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn “mùa xuân” là giai đoạn được vun quén, được chăm sóc và tăng trưởng, tuy chưa đến thời kỳ trổ quả xum xuê nhưng nếu mỗi người ư thức và hành động đúng với cương vị của ḿnh, dù trái bói cũng góp phần cho đại cuộc chóng thành. Cây tuy nhỏ chưa ra trái ngon quả ngọt, nhưng bóng mát của cây cũng làm ḷng người mát mẻ xua cái nóng của sự giận hờn. Cây dù chưa to nhưng làn khí Ô-xy của nó cũng làm cho ngựi cảm nhận sự trong lành trong muôn vàn bụi trần c̣n phải vươn mang. Đức Cao Triều dạy “hăy làm những việc tầm thường để trở nên phi thường”. Những việc người Thanh Thiếu Niên cần làm trong cương vị của ḿnh dù tầm thường nhưng theo thời gian cây dương mới lên ba phân sẽ phi thường trở thành hàng bảy tám mươi thước. Ngài c̣n dạy “những ai nặng ḷng v́ Đạo hăy chuẩn bị … ngay từ bây giờ”. Tuổi Thanh Thiếu Niên phải chăng là tuổi của sự chuẩn bị hành trang cho đúng với cái thời phải chuẩn bị của nó. Chúng ta phải chuẩn bị ǵ đây ? Từ lâu, Đức Cao Triều đă cảnh báo “giai đoạn tới đây rất là quan trọng, có tầm mức vô cùng lớn lao, ảnh hưởng đến toàn thể công cuộc cứu độ kỳ ba”, v́ vậy nhiệm vụ hiện nay của Thanh Thiếu Niên là phải cố gắng tăng trưởng và tăng trưởng về cả hai mặt tâm đức và trí năng.

Nếu người đời đề cao người tài trí, những đóng góp đem lại tiến bộ đến xă hội nhân sinh th́ người Thanh Thiếu Niên “phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng”. Nếu bây giờ người đời mới nhận thức sự cần thiết những người vừa có tài vừa có đức th́ người Đạo phải “tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xă hội học vấn tri thức ngày nay”. Có câu “hạnh đức đủ th́ tài diệu dụng”, nếu chỉ có trí năng mà không có tâm đức th́ kết quả có thể đem lại là cuộc sống sung túc vật chất nhưng nền tảng có khi lại lung lay v́ thiếu thốn t́nh người. Nếu chỉ có tâm đức mà trí năng chưa đủ chẳng khác chi có mảnh tâm điền tuy màu mỡ nhưng thiếu thốn khả năng canh tác nên chưa thể trồng cây và dâng quả ngọt cho đời. V́ vậy, tâm đức và trí năng phải đi đôi và phát triển song hành, hỗ trợ lẫn nhau như lời Đức Cao Triều :

“Cùng kết hợp tinh thần nghị lực

Cùng trau dồi tâm đức trí năng”

Tâm của người Thanh Thiếu Niên thể hiện trong sự ư thức trách nhiệm, vai tṛ của ḿnh với công cuộc cứu độ kỳ ba, mong ước làm sáng cái Đạo vốn ở mọi nơi để con người thấy đó mà hành theo, ôm ấp lư tưởng góp phần xây dựng xă hội đại đồng thánh đức. Nó không chỉ là tri, là biết mà c̣n là sự thành tâm thực hiện từ những việc nhỏ, dù trong khó khăn hay thuận lợi, cũng chẳng e dè, “tận tụy dốc ḷng ngay bây giờ mới mong hoàn thành sứ mạng”. Phải chí thành kiên tŕ thực hiện công việc đến nơi đến chốn bởi có câu “một mà nên một th́ muôn sẽ thành”.

Thanh Thiếu Niên sửa đoan tánh hạnh để đức được tỏa sáng bằng việc rèn luyện sao cho trở thành người “có nhân nghĩa lễ trí, cho có ḷng thành, cho có t́nh thương, cho có tư tưởng đại đồng, xem nhân loại là t́nh huynh đệ”, trau dồi khả năng đạo đức sao cho “từ nhân cách có cho đến tinh thần phải đi sâu vào đạo lư”. Bài học thân giáo chính là tấm gương tuy không phát tiếng nhưng sự tỏa sáng vẫn có sức thuyết phục hơn một h́nh ảnh ồn ào.

Do xă hội ngày nay là xă hội học vấn tri thức và ngày càng phát triển nên việc nâng cao tŕnh độ học vấn là điều cần thiết, trí năng sâu rộng không chỉ để phục vụ xă hội, góp phần nâng cao đời sống nhân sinh, mà c̣n phải là sự đi trước thời đại để lèo lái được cuộc đời. Trí tuệ là ngôn từ của người đời nay, phải dùng cái ngôn từ ấy mới mong người hiểu được mà ta phổ độ. “Có thực mới vực được Đạo”, đời sống nhân sinh có no ấm th́ vấn đề tâm linh cũng theo đó mà phát triển, v́ vậy trí năng c̣n phải được tận dụng để sưu tầm nghiên cứu lư Đạo, học tập để tiến tới sự “am tường yếu lư của Đạo rành mạch thâm sâu”, góp tay vào việc nâng cao tầm mức Giáo lư, làm cho “Giáo lư Đạo luôn có tính cách thích ứng với thời đại và hoàn cảnh chung cũng như riêng”. Ngay từ bây giờ, Thanh Niên nên tự đặt cho ḿnh một mục tiêu trong công cuộc, phù hợp với khả năng của cá nhân, có tính cách đem đến sự ích lợi cho mọi người xung quanh một cách thiết thực và đơn giản.

Đức Cao Triều cũng dạy “tuổi Thanh Niên là mùa xuân phát huy, là sáng tạo”. Chính sự phát huy, sáng tạo của Thanh Thiếu Niên thích ứng với từng hoàn cảnh xă hội, giai đọan lịch sử cũng là sự đóng góp quư giá mà không phải độ tuổi nào cũng có được sức sáng tạo mạnh mẽ đó.

Nói tóm lại, song song với sứ mạng của Đại Đạo, nghĩa vụ của người Thanh Thiếu Niên Cao Đài phải gắn vào mục đích chung của tập thể. Có tâm đức trí năng, người Thanh Thiếu Niên mới có thể góp tay vào việc hoằng giáo, có hạnh đức và tài năng, người Thanh Thiếu Niên mới góp sức vào việc độ đời. Việc rèn luyện tâm đức, trí năng phải được thực hiện đều đặn ngay từ bây giờ. Có lẽ không câu nói nào dành cho Thanh Niên như một châm ngôn gần gũi và thiết thực bằng lời dạy của Đức Cao Triều : “Học tập là kiến tạo tri thức để phụng sự xă hội, tu tập là xây dựng ư thức tinh thần để cải tạo xă hội”.

Không có sự thành công nào lại không có sự hy sinh, nhưng sự hy sinh v́ lư tưởng cao đẹp bao giờ cũng sống măi trong ḷng nhân thế. Để góp tay vào công cuộc kỳ ba cũng như sứ mạng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư nói riêng, người Thanh Thiếu Niên PTGL cũng cần rèn luyện một tấm can trường cho đại cuộc như lời câu kinh :

“Nguyện nung nấu can trường thiết thạch,

Nguyện giữ ǵn son sắt thủy chung;

Hy thân nguyện nước non cùng,

Mở mang Đạo Lư vẫy vùng trần la.”

Chúng ta thật hạnh phúc và tự hào biết rằng, sứ mạng Đại Đạo đang trông chờ ở đoàn người tu?i trẻ, của lớp người tiếp nối, không chỉ có chư vị hiện hữu mà c̣n biết bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng vô h́nh đang dơi bước và pḥ trợ cho Thanh Thiếu Niên chúng ta, như lời Đức Cao Triều đă nguyện :

“Hỡi ai đă trung kiên một dạ,

Th́ đây nguyền đục đá khai đường,

Trần hoàn tận độ đảm đương,

Cơi Thiên phù trợ lo lường tiến thăng.”

            Hỡi các bạn Thanh Thiếu Niên, c̣n chờ ǵ mà không tiếp bước ! Hăy ư thức và thực hiện cái bổn phận cao cả của người được tiếp nối, của người được đặt niềm tin trên viễn đồ thái b́nh cực lạc !

Phan Thị Bảo Trân

Tháng 6 Quư Mùi (2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh