Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 (Click here for VNI version)

LƯ ĐẠI TIÊN KHUYÊN TU HÀNH CHO ĐÚNG ĐƯỜNG LỐI

    Rán mà học những lời Tiên Phật,
    Siêng mà t́m sự thật ở đời,
        Dắt ḿnh đúng chỗ đúng nơi,
Kẻo mà phí uổng một đời nhơn sanh.
    Học mà chẳng biết hành cho đúng,
    Tu mà không tầm trúng đường đi,
        Mù ḷa đêm tối khác ǵ;
Loanh quanh trong kiếp hữu vi muôn đời.
    Măi chuyển kiếp luân hồi lên xuống,
    Tiến thoái hoài nghĩ uổng biết bao,
        Hỡi người trí sĩ anh hào;
Đường đi cơi thiện khi nào mới lên(?)
    Đi phải có chí bền chu đáo,
    Để khỏi hồi khảo đảo tâm trung,
        Hiểu th́ chớ khá thẳng dùn;
Một đường mà bước, ngại ngùng sao nên.

Thi:

Nên người, nên Phật, Thánh, Thần, Tiên,
Nhờ biết luyện tu đúng mối giềng,
Cửa Phật sẳn chờ người chí thiện;
Hiểu rồi hành đúng những lời khuyên.

(Người gởi: Phương Dzung)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh