Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Nhớ Ngày Hội Ngộ

 

Thi

 

Từ lâu xa cách ở quê hương

Thân trải bao phen cuộc hí trường

 Chạy lạc đă quen mùi vị Đạo

Có xa mới biết nỗi niềm thương.

 

Bao năm ôn lại t́nh tri kỷ

Nghĩa Đạo t́nh Đời mỏi dạ vương

Bửu Ṭa Thiên Lư nơi tao ngộ

Học tập trau giồi lư Đạo trương.

 

Học tập trau giồi lư Đạo trương

Đời Đạo bôn ba vạn nẻo đường

Thế Đạo ǵn tṛn câu thế luật

Thực thi nghiêm túc để làm gương.

 

LanTa mấy độ trăng in bóng

Thiên Lư Bửu Ṭa nước lộng gương

Trải bao kinh cụ tâm vô ngại

Thạnh suy bỉ thái thật không lường.

 

Bài

 

Không lường bỉ thái thạnh suy

Hơn nhau hai tiếng kiên tŕ mà thôi

Đường đời đă lắm nổi trôi

Đạo tâm vẩn giữ t́nh người chẳng quên

Màu xanh một giăy mông mênh

B́nh minh nắng xuống trời lên sáng ngời

Xa quê ḷng luống bồi hồi

Nào ngờ hai sáu (26) năm trời cách xa

 Giờ nay tôi ở LanTa

Tu theo tâm pháp tạo đà nghĩa nhơn

Đâu c̣n tính chuyện thua hơn

Thị phi phải trái giận hờn thế gian

Bên ta c̣n ánh Đạo vàng

Lợi danh không bận giàu sang sá nào

Giữ t́nh tri kỷ tâm giao

Gởi qua Thiên Lư dạt dào niềm vui.

 

Huệ Tâm: Phạm-Long-Thành

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh