Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

    Mừng Chúa Giáng Sinh

 

    Chúa đă đến, một đêm đông cô quạnh,

    Sưởi cho đời bớt lạnh hai ngàn năm,

    Chúa lại về trên đất nước Việt Nam,

    Đang chờ đợi những con người làm vang danh Thiên Chúa.

    Nguyễn Thiện Tranh, 17-12-2002

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh