Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(If you cannot view or print Unicode, click here for VNI version)

 

(...Phần 2 tiếp theo)

TẬN TH HAY CHUYN TH?

**********

Thời đại Bảo B́nh (The Aquarian Age).

2044? - 4204?

***

Nhân tử, Nguyễn Văn Thọ      

5.- Cái nh́n của tác giả: Cuộc chuyển thế sang thời đại Bảo B́nh.

        Trước hết, chúng ta khó mà xác định là bao giờ mặt trời thực sự đi vào cung Bảo B́nh. Mỗi sách nói một khác.

        Ông Zale H. Bechor, tác giả cuốn Prophecy Yesterday, Today, Tomorrow, (Astro Press 1980), nơi trang 145, đă cho rằng mặt trời đă đi vào Cung Bảo B́nh ngày 19 tháng Giêng năm 1881.

        Trong sách L'Astrologie của W.E. Peuckert, Payot Paris, 1965, nơi tr. 259, tác giả cho rằng mặt trời vào cung Song Ngư năm 100 trước Kỷ Nguyên. Nếu vậy th́ mặt trời sẽ vào cung Bảo B́nh năm 2060 tới đây.

        Theo sách Théosophie et Science th́ mặt trời vào cung Song Ngư năm 29 sau Kỷ Nguyên. Như vậy mặt trời sẽ vào cung Bảo B́nh năm 2132.

        Theo Trung Hoa, th́ từ 1924 đến 1984 là Trung Nguyên; từ 1984 đến 2044 là Hạ Nguyên. Như vậy Thượng Nguyên mới sẽ bắt đầu năm 2045.

        Từ trên xuống dưới:

        1. Vị trí mặt trời ở cung Bạch Dương khoảng năm -900.

        2.- Vị trí mặt trời năm 1979 ở cung Song Ngư.

        3.- Vị trí mặt trời vào năm 3300 ở giữa cung Bảo B́nh.

        Nguyệt san TIME, trong số ra ngày 21 tháng 3, 1969 cho rằng Tháng Vũ Trụ Song Ngư đầy lo âu, châu lệ, đầy hoài nghi và ảo mộng, c̣n Tháng Bảo B́nh tới đây sẽ là Tháng Vũ Trụ của những niềm vui, của những thực hiện khoa học tân kỳ, của những niềm ước mơ, hoài băo.

        Trong bài What is the Aquarian Age của Samuel Rittenhouse đăng trong Nguyệt san Rosicrucian Digest, tháng 8 năm 1969, tác giả cho rằng Kỷ nguyên Bảo B́nh tới đây sẽ là 2000 năm của T́NH HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, tương thân, tương ái. Đó là thời kỳ của những chinh phục không gian, thời kỳ mà tâm trí con người sẽ mở rộng tầm kích, sẽ trở nên cao đại, đó là thời kỳ mà ĐẠI-ĐẠO sẽ hiển dương...(8)

        Năm 1976 khi c̣n kẹt lại ở Việt Nam, tôi đă viết một bài Mùa Xuân Vũ Trụ Tương Lai (kỷ nguyên Bảo B́nh) và Đại Đạo, và đă đăng trong Nguyệt San Giáo Lư Cao Đài. Hồi ấy tôi chủ trương rằng, trong thời đại Bảo B́nh con người sẽ từ TÔN GIÁO tiến lên ĐẠI-ĐẠO, mà Đại Đạo theo tôi hiểu sẽ là Tinh Hoa các Tôn giáo. Khi ấy tôi dịch chữ Đại Đạo là Mysticism. Nhưng càng để tâm suy tư chiêm nghiệm, tôi thấy rằng dẫu trong thời kỳ Bảo B́nh sẽ có nhiều người đạt tới ĐẠI-ĐẠO - sẽ PHỐI THIÊN, tuy nhiên con số ấy vẫn luôn luôn là ít. Nhân loại c̣n phải băng qua một giai đoạn mới là ngồi lại với nhau, sánh tôn giáo ḿnh với tôn giáo người, để học hỏi lẫn nhau. Nên chữ ĐẠI-ĐẠO dành cho quần chúng trong những thời gian tới sẽ là chữ OECUMENISM (H̉A ĐỒNG TÔN GIÁO).

        Giờ đây, khi viết lại bài này tôi t́nh cờ đọc quyển The Aquarian Conspiracy của Marilyn Ferguson (J.P. Tarcher Inc. Los Angeles, 1976), và quyển Le Christianisme et les Religions du Monde của Hans Kung và tập đoàn (Editions du Seuil, 27, rue Jacob, Paris VI), tôi càng tin chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần nhân loại sẽ tiến sâu hơn về phía tâm linh, sẽ có một tầm nh́n, lối nghĩ mới, sẽ bao dung hơn, khoan quảng hơn, sẽ dám đem các vấn đề tín lư, giáo điều ra mổ xẻ lại để xem đâu là chân lư thật, đâu là “chân lư giả”, mà xưa người ta đă dùng cường quyền, bạo lực, thủ đoạn, bắt mọi người theo. Nhân loại sẽ hoàn toàn được tự do tín ngưỡng.

        Tuy nhiên, trước khi đi sâu hơn vào ḷng thời đại Bảo B́nh, chúng ta phải qua cửa “Thiên Môn Tinh Tú”.

        Chắc quí vị đă biết thời kỳ nào mà mặt trời, mặt trăng cùng một số lớn hành tinh tụ tập vào một cung trời nào, th́ thường nơi trần gian sẽ bị binh đao, thiên tai, địa họa, như động đất, như lụt lội, hay sẽ có một sự chuyển biến lớn về phía chính trị, hoặc tâm linh v.v.. Á Châu gọi hiện tượng đó là NHẬT NGUYỆT HỢP BíCH, thẤt TINH LIêN CHâU. Thuật ngữ chiêm tinh Âu Châu gọi là DORIPHORIE.

        Xin kể ra đây ít nhiều trường hợp “Nhật Nguyệt hợp bích thất tinh liên châu” mà tôi rút gọn lại là “Quần tinh hội tụ” trên trời và t́nh trạng dưới thế:

 1.- Quần tinh hội tụ ở Cung Cự Giải năm -57: Jules Caesar xâm chiếm Đức, Pháp (Gaul), và Anh.

 2.-Quần tinh hội tụ năm 13 sau Kỷ Nguyên nơi cung Nhân Mă: Vua Augustus trị v́. Bắt đầu thời đại b́nh an La Mă.

 3.-Năm 443: Quần tinh tụ hội tại cung Cự Giải và Sư Tử: Hung Nô (Huns) xâm chiếm Âu Châu.

 4.-Quần tinh hội tụ nơi cung Sư Tử và cung Xử Nữ, năm 622: Hồi giáo bắt đầu chinh phục các nước.

 5.-Quần tinh hội tụ năm 849 tại cung Song Ngư và Bạch Dương: Nước thượng vị Carolingien tan ră.

 6.-Quần tinh hội tụ tại cung Song Tử năm 913: Nước Đức thuộc ḍng Othoniens, và Pháp thuộc ḍng Capetiens chia rẽ.

 7.-Quần tinh tụ hội năm 1126 tại cung Thiên xứng: ở Âu Châu người ta tưởng tận thế. Thánh chiến 1.

 8.- Quần tinh hội tụ năm 1306 tại cung Thiên Yết và Nhân Mă: Thời Trung cổ cáo chung.

 9.- Quần tinh hội tụ tại cung Cự Giải và Song Tử: Chinh chiến 100 năm. Trận Azincourt, Ḥa ước Troyes (1420).

 10.- Quần tinh hội tụ tại cung Song Ngư và Bạch Dương năm 1850: Bắt đầu thời đại kỹ nghệ. Cuộc đổ xô đi t́m vàng. Tuyên ngôn cộng sản Marx Engels năm 1848.

 11.- Quần tinh hội tụ năm 1941 tại cung Kim Ngưu: Thế chiến 2.

 12.- Quần tinh hội tụ năm 1989, tại cung Nhân Mă & Ma Yết; (đồ bản thiết lập cho Mạc Tư Khoa, vào trưa ngày 28 tháng 12.) (Ngoài ra c̣n có nhật thực toàn phần vào năm 1999 tại Luân Đôn): Động đất lớn như vừa xảy ra tại Armenia (Nga). Chuyển thế sang thời kỳ Ḥa B́nh BẢO B̀NH.

        [Trông vào đồ bản, ta thấy quần tinh hội tụ tại cung Nhân Mă và Ma Yết (Sagittarius & Capricorn). Chỉ duy có Mộc Tinh (Jupiter) ở tại cung Cự Giải (đối đỉnh) và Pluto tại cung Bạch Dương.]

        Berosus, một chiêm tinh gia thế kỷ 3 trước Kỷ Nguyên đă tiên tri rằng bao giờ quần tinh hội tụ ở cung Ma Yết (Capricorn), sẽ tận thế. Người Ấn Độ ngày nay cũng tin như vậy, nên ngày 5 tháng 2/1962, họ tưởng quần tinh hội tụ ở cung Ma Yết, và nhiều người ở New Delhi đă thức trắng đêm, chờ tận thế.

        (Xem Louis MacNEICE, Astrology, Doubleday and Co., Garden City,New York, p. 20 & 88.)

        Chính v́ vậy mà nhiều người sợ sẽ tận thế vào những năm khoảng 2000.

        Cách đây mấy chục năm, một chiêm tinh gia người Ấn Độ tiên đoán sẽ tận thế vào ngày 14 tháng bảy, 1956. Bắt tội nhiều người đă tập họp nhau tại vùng núi Alpes, nước Thụy Sĩ, để chờ tận thế! (Xem sách trích dẫn trên, tr.18).

        Ông Ossendowski trong quyển Bêtes, Hommes et Dieux, xuất bản năm 1890 đă tiên tri rằng sẽ tận thế vào năm 2030.

        Ông Moggridge trong quyển Anti-Christ của ông xuất bản năm 1914 dựa vào sách Khải Huyền thánh Joan, cho rằng sẽ tận thế năm 1994.

        Jean de Pauly đă dựa trên truyền thuyết Do Thái để toán ngày tận thế. Do Thái tin rằng sự tạo dựng nên trời đất là vào khoảng năm 3761 và thế giới này chỉ có được 6000 tuổi, nên đă kết luận tận thế vào năm 2239.

        (Xem Michel de Socoa, Les grandes conjonctions,Paris, Chacornac Frères, 1951, tr. 40-41.)

        Ngược lại, Michel de Socoa th́ cho rằng vụ quần tinh hội tụ ở Cung Ma yết tới sẽ chỉ làm thay đổi cục diện toàn cầu.

        Sánh Chiêm Tinh Đông Tây, tôi nhận ra rằng Cung Ma Yết ứng với quẻ Phục, nên đă mạnh dạn chủ trương con người sẽ hồi phục, sẽ trở lại sùng thượng những giá trị tâm linh trong một tương lai gần đây...

        Trên đây, tôi đă dùng lịch sử, khoa học, và uy tín của các nhà tiên tri lớn của nhân quần để chứng minh rằng sẽ chỉ có một sự CHUYỂN THẾ, chứ không thể nào có TẬN THẾ.

        Và một lần nữa, tôi muốn xác quyết như Zale H. Bechor, tác giả quyển Prophecy Yesterday, Today and Toorrow rằng SẼ KHÔNG CÓ TẬN THẾ vào khoảng năm 2000, mà chỉ thấy rằng trong tương lai NHỮNG LO LẮNG, SẦU BI, BỆNH HOẠN, ĐóI KHỔ của loài người sẽ cáo chung hay sẽ giảm thiểu tới mức tối đa (9).

        Trong THỜI ĐẠI BẢO B̀NH (Aquarian Age), chúng ta sẽ thấy những ǵ?

        Dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy những phát minh khoa học tân kỳ, làm cho con người sung sướng hơn.

        Nhưng đây tôi chỉ nhấn mạnh tới sự CHUYỂN HóA TâM LINH LỚN LAO sẽ xảy ra cho nhân loại.

        Nhân loại sẽ vươn vượt để t́m cho ra Bản Thể Thần Linh, t́m ra Thiên Tính của con người.

        Những điều mà xưa kia một vài chiến sĩ tiền phong như Meister Eckhart (thế kỷ 14), Giovianni Pico della Mirandola (thế kỷ 15), Jacob Boehme (thế kỷ 16-17), Emmanuel Swedenborg (thế kỷ 17-18) chủ trương đơn độc, trong tương lai sẽ có vô số người tán đồng.

        Chủ trương đó là: Chúng ta hoàn toàn tự do về phương diện tâm linh. Chúng ta tự tạo số mệnh cho chúng ta, tự lèo lái sự tiến hóa tâm linh của chúng ta. Chúng ta sẽ giác ngộ, sẽ thấy ḿnh có bản thể thần linh, sẽ có một tầm nh́n, một lối nghĩ cao siêu hơn, khoáng đạt hơn, sẽ dám nh́n lấy, suy lấy, nghĩ lấy. Con người sẽ đi sâu vào chiều kích tâm linh và sẽ t́m thấy rằng trong ḿnh có SIêU THỨC, có ĐẠI NGĂ, có ĐẠI HỒN (OVERSOUL) của vũ trụ. Nhiều người sẽ có được TUỆ GIÁC (intuition), có được ĐẠI TRÍ (transcendental reason; transcendent logic). Nhiều người sẽ trở nên SIÊU PHÀM (transcendentalists).

        Con người phàm phu, ô trọc đầy hờn giận, ghen tuông, khô khan, máy móc, xu thời sẽ được thay thế dần bằng những con người SIÊU PHÀM, THANH LỊCH, sảng khoái, thơ mộng, hồn nhiên.

        Người ta sẽ thực thi khẩu hiệu TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ; Vũ TRỤ VỚI ḾNH LÀ MỘT; ḾNH VỚI CHúNG SINH LÀ MỘT, nên sẽ trọng thiên nhiên, tránh không phá phách hay làm ô nhiễm thiên nhiên; tránh không giết hại loài vật; nhất là tránh không xúc phạm đến đồng loại dù người ấy là da đen, da vàng hay da đỏ, như đă làm trong hai ngh́n năm vừa qua.

        Gần đây, dân Mỹ giúp dân Nga trong vụ động đất ở Armenia; quốc tế hợp sức giải thoát mấy con cá voi bị kẹt trong vùng băng Bắc cực; Tạp Chí Time cuối năm 1988 đă hô hào bớt phá rừng, phá núi; bớt làm ô nhiễm trái đất; bớt đổ những đồ phế thải có chất phóng xạ xuống sông, xuống biển; tất cả đều là thực thi mấy khẩu hiệu nói trên. Chứng tỏ thế giới đă bắt đầu thay đổi tầm nh́n, lối nghĩ, không c̣n ích kỷ, hẹp ḥi như xưa.

        Nhân loại sẽ nh́n nhận ra rằng các đạo bên ngoài chỉ là những h́nh thức lễ nghi không cần thiết, chỉ là mầm sầu bi, thống khổ, gây chia rẽ giữa người với người; chỉ là một phụ tá cho CẢNH SÁT, cho CÔNG QUYỀN, chứ ít khi có thể làm cho con người được sung sướng, hạnh phúc, tự do, giải thoát thật sự...Chính v́ vậy mà trong tương lai các đạo giáo công truyền, càng ngày càng bị bẻ vụn ra, các giáo phái càng ngày càng thêm nhiều, để sau này chỉ là những phương tiện cho chúng ta TÙY NGHI SỬ DỤNG.

        Mọi người sẽ thấy rằng nền Minh Triết Á Châu thực sự mới cắt nghĩa được các nghi vấn của con người, và mới giúp con người đạt tới giải thoát thực sự.

        Trong tương lai nhân loại sẽ cảm nghiệm rằng thực sự Trời không có ở đâu xa mà chính là đă ở ngay trong ḷng sâu con người; ĐỨC TIN không phải là một sự chấp nhận ngây thơ, ai bảo sao th́ đâm lao làm vậy, mà sẽ là kết quả lâu dài của một đời học hỏi và t́m kiếm, suy tư...

        Con người sẽ tin rằng ḿnh có những KHẢ NĂNG VÔ BIÊN, tha hồ khai thác, không bao giờ hết, v́ trong mỗi người đều có MẦM MỘNG TRỜI, MẦM MỘNG PHẬT. TRỜI, PHẬT đây được hiểu với một nghĩa hết sức là rộng răi, và cho đó là chính BẢN THỂ CỦA Vũ TRỤ & CỦA CON NGưỜI CũNG NHư CỦA QUẦN SINH.

        Con người sẽ nhận ra rằng:

 1.- Con người không c̣n ở dưới đất, mà thực sự đang bay trên trời. Trái đất cũng hoàn toàn giống như trăng sao, đang làm những cuộc vân du vô tận.

 2.- Con người, trông bên ngoài thời nhớp nhơ, lem luốc, nhưng trông vào bản thể bên trong, th́ chói lọi hơn ánh dương quang.

 3.- Thượng Đế không c̣n là một vị thần ngồi ṭa ở phương trời nào đó, nghe thiên thần ca hát, nhưng chính là Thần Linh nội tại, luôn thi triển quyền uy, luôn tung tỏa sức sống, trong ḷng vũ trụ quần sinh, từ đáy ḷng nguyên tử cho đến đại thể tinh cầu, cho đến ḷng sâu vạn hữu.

 4.- V́ thế vạn vật, quần sinh, vũ trụ, tinh cầu họp lại đều là một Đại thể, đều là ngoại thân, ngoại thể của Đấng Tối Cao.

 5.- Như vậy, con người không bao giờ có thể ĺa xa Bản thể, ĺa xa Đại thể, dù là một phút giây. Cho nên đừng bao giờ dại dột quên đi ḍng dơi sang cả của ḿnh, thân thế tuyệt luân của ḿnh, định mệnh huy hoàng của ḿnh. Trái lại phải tham tán, tài thành cùng trời đất trong công cuộc hóa sinh, đại tạo, xứng với ngôi vị của ḿnh trong thế TAM TÀI: THIÊN, ĐỊA, NHÂN.

        Tin rằng trong tương lai gần đây, chúng ta sẽ chứng kiến một sự CHUYỂN THẾ huy hoàng, chúng ta hăy b́nh thản mà đón nhận tương lai, và ngay từ bây giờ hăy giúp nhau mở rộng nhăn giới tâm linh, sống cho khinh khoát, khoan quảng, ḥa đồng; lấy từ bi, bác ái làm phương châm; lấy suy tư, t́m hiểu, chứng nghiệm làm phương pháp và luôn cố gắng phát huy các tiềm năng tiềm lực nơi ḿnh, luôn thắp sáng đuốc lương tâm, để ánh sáng trời nội tâm ngày một tung tỏa khắp chốn nơi. 

******************** 

 1.-a).- Ṿng tṛn ngoài ghi tên các hành tinh. Thứ tự từ 12 giờ trưa, đọc thuận theo kim đồng hồ như sau: Neptune (Hải Vương Tinh); Pluto (Diêm Vương Tinh); Saturn (Thổ Tinh); Sun (Thái Dương); Moon (Thái âm); Mars (Hỏa Tinh); Venus (Kim Tinh); Mercury (Thủy Tinh); Jupiter (Mộc Tinh); Uranus (Thiên Vương Tinh).

 b).- Giữa ṿng tṛn là dấu hiệu Cung Bảo B́nh (Aquarius).

 2.- Cf. Daniel J. Boorstin The Discoverers,Random House, New York, 1883, p. 451.

 Garrett Hardin,Nature and Man's fate, A Mentor Book, New American Library, New York, p.19.

 3.-Thực ra khi đọc đoạn này xong tôi thấy bớt sợ tận thế, v́ thấy tác giả tưởng rằng các v́ sao chỉ nhỏ bằng cỡ quả vả, chứ không ngờ rằng chúng lớn bằng cả trăm mặt trời. Muốn phá trái đất này, th́ đâu cần phải dùng đến nhiều tinh tú như vậy! Và mặc dầu vô số là sao đă rơi rụng xuống, mặc dầu núi non đă bị đánh văng đi hết, nhưng nhân loại vẫn c̣n sống nguyên, vẫn c̣n t́m ra được những hốc đá mà ẩn. Hơn nữa tôi rất mừng v́ thấy tác giả tưởng rằng khung trời xanh kia là cái ǵ có thật, như là một cái ṿm kiên cố mà Chúa xưa kia đă phải mất cả một ngày mới tạo dựng xong (Sáng thế kư 1:6-8); chứ không biết rằng đó chỉ một huyễn tượng gây nên bởi bầu khí quyển trông xa...

 4.-Richard Lewinsohn, Science, Prophecy and Prediction, Harper and Brothers Publishers, New York, 1961, tr. 78

 5.- Xem Joseph Head and S. L. Cranston, Reincarnation, The Phoenix fire Mystery, Julian Press, Onc. 1977, p.138.

 6.- Marcus Bach,Strange Sects and Curious Cults,Dodd, Mead & Company, New York,1961, p.109-124.

 7.- Cf. The People's Almanac by David Vallechinsky & Irving Wallace, Doubleday & Company, Inc. New York, 1975, pp. 1-30.

 Marcus Bach,Strange Sects and Curious Cults, Dodd, Mead & Company, New York, 1961, pp. 109-124 (Chapter 9: The Apocalypticists).

 8.-When the world fully enters that sign, it has been prophesied, there will be “2000 years of humanitarian and universal brotherhood.” Further, all developments will be related to a factor as infinite and intangible as AIR. Great advances in aviation and all principles related thereto are predicted for the forthcoming air age. The advance of nuclear physics now being made as a liberation from the more finite substance of WATER and MASS is declared an indication of the coming Aquarian Age. Great breadth of mind or universality of thought, as mystical philosophy, is said to manifest, particularly in the Aquarian Age, as men's minds become as lofty and as unbounded as the air itself.

 (What is the Aquarian Age by Samuel Rittenhouse, in Rosicrucian Digest August, 1969, p.306.)

 9.-We are living in “The Time of the End.” The end of the World? The end of our civilization? The end of culture? The end of mankind? No! The end of fear, worry, poverty, starvation, sorrow and sickness.

 (Zale H, Bechor, Prophecy Yesterday Today and Tomorrow, Astro Press 1980, p.18-19).  


(Vài nét về tác giả Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh