MẸ

 

"Chiều chiều ra đng ng sau

Trng v qu mẹ rut đau chn chiều"

* * *
Mẹ l ni bin tnh yu

V con xui ngược vạn chiều gia.

Cng lao đong mấy cho vừa

Nui con khn ln mấy ma gian nan.

Lời ru Mẹ tựa cung đn

Nhịp theo tiếng vng qua ngn đm thu.

Nay d ai lạc nơi đu

Vẳng nghe lời Mẹ nhớ mu qu hương.

Mẹ l giọt nng tnh thương

Sưởi hồn con ấm nẻo đường chiều đng

Suốt đời Mẹ chỉ hoi mong

B thơ khn lớn nối dng sử xanh.

Nhớ xưa Cha mi lm hnh

Na đời chinh ph Mẹ đnh c đơn

Mẹ l hnhnh nước non

Mẹ l gấm vc ci nguồn thy chung.

Chng con xin hứa kin trung

Thương nh nhớ nước cho lng Mẹ yn !


                              Hn Thin Lương

 

Cng một tc giả Hn Thin Lương

Đi dng sơ lược về tc giả Hn Thin Lương

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh