Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC KIM THÂN

(tại Khổng Thánh Miếu)

Cuộc thế rồi đây ắt đảo-điên

Thử thách nhơn sanh, chọn kẻ hiền

Dự Hội Rồng Mây Nguơn Thánh-Đức

Bồng Lai hội-ngộ Phật cùng Tiên.

* * *

       Phật cùng Tiên trần miền giáng hạ

       Giúp nhơn sanh tiến-hoá kịp kỳ

              Con ơi! Rán kịp khóa thi

Chần chờ ắt lở chu-kỳ đó con!

 

       Rồi đây biển cạn, non ṃn

Hoàn-cầu biến động mất c̣n bể dâu

       Cha thương trần thế giải dầu

Tóc tang trải khắp Năm Châu lần này

       Cha thương minh-triết tỏ bày

V́ thương gánh chịu đắng cay cỏi trần

       V́ thương khổ nhục Kim Thân

V́ thương chua chát muôn phần lảnh mang

       V́ thương giáng-ngự trần gian

V́ thương quyết định lâm phàm Kỳ Ba

       V́ thương Điện Ngọc ĺa xa

V́ thương nhịn nhục quỉ ma ngu khờ

       Cha thương con trẻ bơ vơ

Mê trần ngụp lặn, cận giờ không hay

       Thiên Cơ xoay chuyển gần ngày

Mà con cứ măi đắm say thế t́nh

       Cha thương vẹt lối u-minh

Ban lời minh-triết, Con khinh, con ngờ

       Sao con cứ măi lững-lơ?

Tưởng cơ tiến-hóa đợi chờ con sao?

       Nh́n Con, CHA luống nghẹn-ngào

Thương con ngu-muội lao đao cảnh trần

       Cạn lời CHA đă tỏ phân

Mà con khinh rẻ chẳng cần lắng nghe

       Lại c̣n nặng tiếng khen chê

Nghi ngờ thật giả phán phê Ông Trời

       Không tin cũng được con ơi!

Không tin nhưng nhớ lo thời rán tu

       Không tu ngu muội đui mù

Không tu rớt cảnh âm u đọa-đày

       Cộng Đồng phán-xét gần ngày

Long Hoa biến thế, Hội khai cận kề

       Không tu là mất lối về

Không tu rơi rớt bên lề Thiên Cơ

       Trống Long Hoa giục đến giờ

Sao con cứ măi chần chờ vậy con?

       CHA thương những đứa mơi ṃn

Chồn chân, gối mơi chẳng c̣n đức tin

       Biếng Công Phu, bỏ Công Tŕnh

Tam Công bê trể hồn linh lu mờ

       Con gây trở ngại Thiên Cơ

Rồi mong chóng đến ngày giờ được yên

       Sắp được yên phải đảo điên

Chắc ǵ con được phước duyên sống c̣n?

       Ḷng CHA luống những héo von

Khóc con rơi rớt chẳng c̣n bao nhiêu

       Nh́n con ngu dại chắt chiu

Lệ CHA khóc cảnh tiêu-điều chẳng vơi

       Thương con CHA đă cạn lời

Lời CHA đă cạn, mong đời bớt mê

       Rán tu, rán nhớ lối về

Rán sao bảng hổ tên đề Kỳ Ba

       Rán sao dự Hội Long Hoa

Là con sưởi ấm ḷng Già đó con!

 

(Người gởi: Minh Tâm, VA)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh