Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

(Click here for VNI version)

CU ỐI TẾT

Knh gởi qu độc giả mấy cu đối để gp phần Mừng Xun vui Tết Qu Mi sắp đến cng qu vị:

        Tết m chi !?  ời như thế, phận ly hương ! Sinh kế cn nhờ, ạo đang hồi...

                                Dn ly tn ! Trạng huống đ vầy, đu hẵn Tết  ?

 

        Xun c phải !? Thời nhờ Trời, ất c thế, con người được Ha, ời thạnh trị ,

                                Vận an bnh . Cảnh tnh như vậy, mới l Xun  !

                                                        ________________

                  La đất Thnh,  nương qu người ; hnh thức qua loa 3 bữa Tết !

                 Dựa Ngai Thầy,   kề iện Mẹ ;   tinh thần thoi mi  4 ma Xun !  

(Coi cu đối lại của Thiện Tranh)

                                                      _________________

a)-  Chờ Xun...! Nhớ Nước...! 

Tết nhứt cn chi , xt xa lạc lng qu người, đất khch chờ Xun, Xun  lng nhếch... ! 

Qu hương vẫn đ, ray rức bơ vơ đất hư, qu nh nhớ nuớc, nước lnh đnh...! 

____________________

b).- Vui TẾT ! 

Ở Mỹ, đi Ty, từ thuở ra đi..., thổn thức kh tan hồn cố l  !

n Xun, vui Tết, bao giờ trở  lại..., ạo ời chưa ổn kiếp lưu vong  !

 

          Theo thiển  của Tệ đệ cảm hứng cc cu đối trn chắc cn vụng về nhiều, chưa được hon chỉnh lắm. Knh mong qy vị độc giả cao kiến nhuận bt để đuợc vin mn hơn.

Knh cảm ơn,                                                           

                                             Houston, ngy 10 thng 01 năm 2003

                                                          THANH TNG

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh