Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Mừng lễ kỷ niệm Khai minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Rằm tháng 10 năm Nhâm Ngọ ( 19-11-2002 )
________________

1).- Hán tự :
Đại-Đạo quang minh chiếu vũ hoàng,
Phật, Tiên, Thần, Thánh hội trần gian.
Tam-Kỳ tân chủ lai nhân thế,
Phổ-Độ chúng sanh vĩnh lạc an
.

2.- Nôm :
Đài cao chất ngất vượt mây Trời,
Đạo lớn sáng ngời chiếu khắp nơi.
Cứu độ chúng sanh trong biển khổ,
Muôn loài hạnh phúc sống đời đời.
________________

Môn đệ của Đức Cao Đài
Kính mừng,
Houston, ngày 01 tháng 10 năm Nhâm Ngọ
(Nov-05-2002)
Bút hiệu : THANH TÙNG

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh