Kiếp sau

 

Mai về đốt cái phù sinh

T́m trong tro đọng kiếp ḿnh từ đâu?

Chắc là từ kiếp con trâu

Trần gian trống chỗ cho đầu thai đây?

Cho nên cứ phải đi cày?

Ngày xưa trong nước, ngày nay xứ người

Kiếp sau trong chuyến luân hồi

Xin làm tảng đá trên đồi khỏe hơn

Mưa không thấm, nắng không sờn

Càng nhiều mưa nắng, càng trơn tru nhiều.

Thanh Hữu Huyền

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh