Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HỎI

Đă hứa v́ đời đến thế gian,

Mà sao ai cứ măi mơ màng ?

Giang sơn mấy mảnh buồn nghiêng ngửa,

Thế sự bao phen hận ngỡ ngàng.

Mạt kiếp Cao Đài lo tế thế,

Kỳ Ba Đại Đạo để an bang.

V́ chưng nhắn hỏi cùng ai đó,

Có sẵn sàng chưa một bước đàng ?

 

Có sẵn sàng chưa một bước đàng ?

Trăng khuya soi bóng một cành lan.

V́ đâu trằn trọc không yên giấc,

Nào phải đua đ̣i chẳng dỗ an !

Nghiệp Đạo, nghiệp đời tua cất gánh,

Đường Tiên, đường tục giục hành trang.

Hỏi người rồi hỏi cùng ta đó,

Có sẵn sàng chưa một bước đàng ?


Huệ Tánh (06-1988)ĐÁP

(Họa Vận)

Nếu phải v́ đời đến thế gian,

Trăm cay ngàn đắng có chi màng.

Tang bồng c̣n thẹn hồn sông núi,

Chí nguyện chưa nên phận ngỡ ngàng.

Cơm áo buộc ràng thêm nặng nợ,

Ai người ra sức để an bang.

Nghĩ ḿnh lại ngán cho ḿnh nhỉ,

Lỡ hứa nhân gian trổi bước đàng.

 

Lỡ hứa nhân gian trổi bước đàng,

Tâm trung hằng giữ nét chi lan.

Xác hồn dâng hiến Thầy toàn dụng,

Vinh nhục dạn dày tâm vẫn an.

Thuyền Đạo chờ qua cơn băo táp,

Gánh Đời trĩu nặng mớ hành trang.

Nguyện cầu các Đấng Trên phù trợ,

Lỡ hứa nhân gian trổi bước đàng.


Tim Mai (11-1988)TIẾN

Bước đàng nay tiến được thêm nhiều,

C̣n thiếu tâm đồng đoạt mục tiêu.

Chi sá vài câu mà ngán bước,

Hềm ǵ bút nhọn lỡ đà xiêu.

Hướng về dân tộc c̣n da diết,

Chung đẩy xa thơ để dắt d́u.

Những tưởng bọn ḿnh yêu Tổ quốc,

Nào ngờ c̣n kém Chị thân yêu.

Tim Mai (Jan. 6, 2005)

 

BƯỚC ĐI
 

Đă mười bảy độ thu đi nhiều,

Đốt đuốc ban ngày, thổi trúc tiêu;

Cao thấp sáng soi cho thẳng bước,

Bổng trầm nhắn gọi chẳng chiều xiêu.

Nước non bờ cỏi bao xuôi ngược,

Đạo đức niềm tin thiếu dập d́u;

Chí cả v́ nhân sinh, đất nước,

Trí, tài cần gắn bó thương yêu.  

Thiện Cao (Jan. 6, 05)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh