Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Học đời, học đạo

THANH MAI

1.

Một vơ sinh đến gặp thầy, thành khẩn hỏi: “Con dốc ḷng học vơ nghệ của thầy, chừng nào con sẽ thành tài?”

“Mười năm.”

Nôn nóng, anh chàng lại hỏi: “Con muốn sớm hơn thế. Con sẽ rất siêng năng, ngày ngày rèn luyện. Con có thể tập mỗi ngày ít nhất mười giờ. Vậy mất bao lâu con mới tinh thông vơ nghệ của thầy?”

“Ba mươi năm.”

2.

Socrates (470?-399 trước công nguyên) là một hiền giả Hy Lạp minh triết, đa văn quảng kiến. Một chàng trai hăm hở t́m đến cầu học, và hỏi: “Làm sao con cũng có được trí tuệ xuất chúng như thầy?”

Làm thinh, Socrates dắt anh ra băi biển gần đó. Để nguyên quần áo trên người, ông bước xuống nước và tiến dần ra xa, cho tới khi nước ngập tới cằm.

Lập tức chàng trai cũng để nguyên quần áo, phăng phăng bước theo thầy, mừng thầm sắp được mật truyền bí quyết. Khi anh đến sát bên Socrates, nước cũng ngập tới cằm.

Đặt hai tay lên vai chàng trai, Socrates lặng lẽ nh́n thẳng vào mắt anh, và anh đứng im, chờ đợi. Th́nh ĺnh, Socrates dùng hết sức mạnh, d́m đầu anh ngập sâu dưới nước, và mặc cho anh chàng ngộp thở vùng vẫy, ông vẫn cố gh́m chặt đôi tay, không cho thoát thân.

Được một lúc, Socrates buông ra, chàng trai liền trồi đầu lên, vừa sặc sụa nước mặn, vừa há hốc mồm thở gấp. Đợi anh tỉnh hồn, Socrates hỏi:

“Khi bị d́m dưới nước, sắp chết ngộp như thế, điều mong muốn duy nhất của anh là ǵ?”

“Thở.”

“Nếu anh thèm tri thức y hệt như thèm được thở, th́ anh sẽ có trí tuệ xuất chúng.”

3.

Truyền rằng một hôm Khổng Tử (551-479 tr.c.n.) bảo học tṛ: “Nếu thiên hạ ai cũng hiếu học y chang như hiếu sắc th́ ta không c̣n ǵ để dạy nữa.”

THANH MAI

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh