Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI THƠ THIÊN ĐẠO ĐẠI THỪA

 

        Bài thơ Thiên đạo đại thừa

Là thơ đă dứt nắng mưa trong ḷng

        Ư thơ vượt khỏi thời không

T́nh thơ phá chấp giữ ḷng như như

        Thể thơ là chiếc thuyền từ

Đưa người được luyện ḷ cừ thoát mê

        Tâm thơ nguyện một lời thề

Độ người trần thế sớm về vị xưa

        Nên thơ Thiên đạo đại thừa

Là thơ thoát tục, là vừa t́nh thương 

HÀN NGỌC

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh