Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐI

 

(Để nhớ những ngày đi bộ)

 

Một góc: "Trần ai vạn cổ sầu",

Ta đi, đi măi bất kỳ đâu.

Đi trao Lẽ Thật cùng nhân thế,

Đi rải T́nh Thơ khắp địa cầu.

Đi dẹp tṛ chơi: bom đạn ấy,

Đi gầy cảnh đẹp: mến thương nhau.

Vừa đi, vừa kết điều tâm nguyện,

Thành khúc Ḥa B́nh tặng ngũ châu.

 

Lương Vĩnh Thành

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh