Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU

Lập công bồi đức, trau dồi đạo hạnh, đọc kinh phải hiểu nghĩa và hành theo

 

Đêm thanh vắng, thương con hiền Mẹ dạy

Chữ Cang Cường, lời Khôn Dại có mấy ai

V́ thương dân nên con chịu dạn dày

Lo no ấm, lo đủ đầy vật chất

Trong Huynh Đệ chẳng có ai dạ thật

Chỉ nghĩ về Lợi vật với Đồng ngân

Đạo Mẹ ban, mấy con dạ chuyên cần

Chỉ nhận hưởng lợi ngân trên cả

Tâm các con thường đem vào chử Giả

Chỉ biết ḿnh tất cả mà thôi

Mẹ ngự đây, Mẹ luôn thấy con ôi!

Ḷng trung-nghĩa , các con ai nặng giữ?

Ai có t́nh tṛn hạnh Đạo Mẹ ban?

Nh́n các con mà lệ Mẹ hai hàng

Thương con trẻ c̣n miệt mài trong gian khổ

Đạo Mẹ ban, các con phân nhiều chổ

Chẳng chung ḷng cùng Mẹ, ngóng Thiên cơ

Đọc Kinh chi mà Tâm dạ hững hờ

Luôn nghi đoán lời thị phi phán đoán

Là con Mẹ chẳng thay ḷng, chẳng tính toán

Dạ trung thành cùng với Mẹ giữ Đạo Nhân

Nếu các con luôn v́ Mẹ chuyên cần

Lo trọn hạnh mới thật là con Mẹ

Là con Mẹ, bạc tiền xem nhẹ

Quí với nhau v́ chữ Đạo ân cần

Không toan tính mới thật ḷng với Mẹ

Điện ngự đây, Mẹ luôn ngồi xem xét

Ai Trung Hiền, Mẹ luôn giúp chẳng sai

Ai gian xảo th́ Mẹ đây phải trách.

V́ thương trẻ Mẹ đây luôn nhắc

Con vững ḷng cho trong sạch nghe con!

V́ đạo tâm, con nên chắc mót ḅn

Tṛn công đức chờ ngày về với Mẹ

Thương con trẻ, Mẹ thiết tha gọi trẻ

Hăy an ḷng, đừng cầu cạnh chi ai

Nếu Đạo ngay th́ phải dạ miệt mài

Không gian xảo, không tính ngày đến Mẹ

Mẹ khuyên trẻ gắng giữ ḷng đừng bắt bẻ

Trách phiền chi mà để dạ xao tâm

Chữ Đạo con nên gắng chắc tầm

Không than trách, không để ḷng hờn trách

Con của Mẹ luôn thật ḷng không làm cách

Nghĩa đệ huynh không phân cách ai hơn

Mẹ khuyên con chớ để dạ chữ hờn

C̣n phiền trách sao được về với Mẹ

Con của Mẹ rán dằn ḷng cho nhẹ

Chớ nặng ḷng người dương thế chẳng thương

Đạo của con, con đi chỉ một đường

Nhưng tâm họ lắm rẻ đường đến Mẹ

Mẹ khuyên dạy bởi con là con Mẹ

Con nặng ḷng trần tục sẽ khổ thân

Chẳng có ai v́ Mẹ mà chuyên cần

Con nên nghĩ v́ Mẹ đây, đừng than trách

V́ thương trẻ, Mẹ đây dùng hết cách

Mong con về cho sum hợp với Mẹ Cha

Sao con luôn cứ để dạ rầy rà

Không giữ để cho tṛn chữ Hạnh

V́ Đạo Mẹ chẳng cần vào bề thế

Chỉ cần con có thật dạ với Mẹ không

Sao các con nói Đạo, chẳng chung ḷng

Chỉ có biết phủ phàng đến với Mẹ

Các con nói các con cũng v́ Mẹ

Nhưng các con có biết Mẹ là ai?

Bởi các con học Đạo chỉ lựa ngày

Sao thấy Mẹ cho rơ ràng chân tướng

Các con đến nơi đây cho là vướng

Vậy lợi ngân có làm vướng bước chân không?

Thấy các con Mẹ đây rất đau ḷng

Thương con trẻ, nhưng  được mấy ai thương Mẹ

Học Đạo Mẹ các con c̣n chữ đợi

Nếu đủ đầy danh lợi mới dừng chơn

Nếu Mẹ ban các con tṛn danh lợi

Th́ c̣n ǵ đạo hạnh các con ơi!

Thương các con, Mẹ đây nói hết lời

Tṛn chữ Đạo mới được vào thuyền Mẹ

Ai siêng năng, hiền lành th́ Mẹ thưởng

Ai lọc lừa th́ Mẹ dạy chẳng nương

Các con nên tầm Đạo cho tỏ tường

Là con Mẹ chỉ có thương yêu không ganh ghét.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Tŕ Kim Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Đại Từ Tôn

Nam Mô A Di Đà Phật

 

(Người gởi: Minh Tâm, VA, USA)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh