Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU

NHẮC NHỞ CHÚNG TA RÁN TU NGHIÊM CHỈNH ĐỂ VƯỢT QUA CƠN SÀNG SẢY CỦA HỘI LONG HOA

(Do Bà Hai trụ tŕ chùa Mẫu tại Sadec chấp bút năm 2002)

 

DIÊU điện ra vào măi thở than

TR̀ tâm nhớ trẻ, lụy tuôn tràn

KIM khai đường thiện ngồi mong đợi

MẪU huấn lời lành đổ lụy khan

 

Thương con Mẹ hé màn lầu

Thương con Mẹ mới ngồi hầu đợi con

Quê nhà ḷng Mẹ héo von

Nguơn tàn Mẹ thấy con c̣n ham vui

Nên con quên Mẹ điện vàng

Tưởng là con sống Nguơn tàn là yên

Mẹ ngồi lụy đổ, b́nh nghiêng

Ngày nào con dự Rồng Tiên mây lành

Con hiền rán bước cho nhanh

Mẹ ngồi Mẹ hé màn xanh Mẹ chờ

Rán con, con rán kịp giờ

Long Hoa trường mở, Mẹ chờ con thi

Rán đi, con hởi rán đi!

Chị em hội họp vào thi Mẹ mừng

Mẹ ngồi, Mẹ mỏi trông chừng

Trông cho con trẻ bước chưn lẹ làng

Mau con! để trễ chuyến thoàn

Đ̣ chiều có Mẹ, Nam Bang trông chờ

Về con, để bóng nguyệt mờ

Mẹ khêu đuốc Huệ, bên bờ ngồi trông

Sợ con trễ Hội Mây Rồng

Chị em con rán Công Đồng đến nơi

Mẹ kêu, con hởi, con ơi!

Rán d́u em chị về nơi khoa tràng

Dại khờ con vướng tai nàn

Mẹ thương Mẹ mới dặm ngàn ra đi

Nhắn con trở lại khoa kỳ

Hội nầy Đại Hội con th́ rán lo

Ngày đêm con rán lần ḍ

Rán về cho kịp chuyến đ̣ nghe con

Đời nầy là buổi héo von

Mẹ c̣n không nghĩ lầu son điện vàng

Con c̣n mắc cảnh gian nan

Mẹ đâu có nghĩ Điện vàng nữa con

Trông con Đạo lư cho tṛn

Đồng chung em chị lầu son con về

Về con, Mẹ nhắn con về

Con đừng để Mẹ màn huê lụy tràn

Nắm tay em chị lên thoàn

Mẹ than, dạ Mẹ nát tan Điện Rồng

Nằm đêm Mẹ chạnh nỗi ḷng

Nguyệt dài xế bóng, con ḥng tiếc chi

 Tu hiền, con rán trau dồi

Tu đi, tu đứng, tu ngồi đặng thi

Nguyệt tà mở Hội Cung Ly

Đến ngày nguyệt xế vậy th́

Mịt mờ đường lối con thi Hội nào?

Thân con sương dạt, gió dào

Mẹ thương Mẹ mới truyền rao đạo lành

Đệ Huynh con rán tu hành

Chen chưn rảo bước Nam Thành dự thi

Hội nầy Đại Hội rán đi

Con nào bền chí đặng ghi bảng vàng

Thấy con đạo lư mê mù

Cho nên Mẹ mở đường tu con về

Đời c̣n khi rẻ Tiên Thần

Nên Mẹ xuống thế khuyên ngăn lợi tài

Thương con Mẹ thở vắn dài

Mẹ đâu hưởng lợi, thực, tài con thơ

Đài son gác tía c̣n chờ

Cung vàng, điện ngọc Mẹ đây sẳn dành

Rán con! Em chị hiệp vầy

Rán đi con đến Nam Thành

Làm sao cho Mẹ Con ḿnh gặp nhau

Đến ngày dựng Bảng Phong Thần

Đạo lành không trọn, khó gần Mẫu Nghi

Nhắc con nay có Khoa kỳ

Mẹ than với trẻ tràng thi hầu gần

V́ con chẳng dạ ân cần

Đến ngày đề bảng Phong Thần lở duyên

Mẹ con hai ngă hiện giờ

Chia ĺa cũng bởi con khờ tạo ra

Tỉnh đi Nam Nữ con hiền

Tỉnh rồi có Mẹ độ liền tai ương

Cũng v́ hai chử Mến Thương

Cho nên Mẹ xuống trần dương bụi hồng

Mẹ khuyên xin trẻ để ḷng

Trần gian con ở, Màn Rồng Mẹ lui.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

(Người gởi: Minh Tâm, VA, USA)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh