Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    BIẾT TH̀ THƯA THỐT

        Biết th́ thưa thốt,

Không biết th́ dựa cột mà nghe;

        Chợ đời bát ngát sông mê,

Bước qua bờ giác trở về "bến xưa" (ngôi xưa vị cũ)

 

        Biết nhiều th́ ít thốt thưa,

Rổng thùng khi gỏ kêu to là thường.

 

    Mới vượt biên trên đường đến đảo; (đảo thiền định)

    Kẻ chê, khen, thốt tháo, ngang tàng,

        Người th́ im tiếng lặng trang,

Bản thân chứng kiến qua đàng khác nhau. (thấy này thấy nọ)

    "KHÔNG" thưa thốt, chớ nào "KHÔNG" biết,

    Nói nhiều chưa chắc thiệt "ngộ, tri",

        Trời xanh đâu có lời ǵ,

Đại hùng, đại lực, từ bi rơ ràng.

    Chưa đến đảo thấy tràn mây gió,

    Nước bủa khua sóng tỏa trong, ngoài; (nội tâm, ngoại cảnh)

        Đến rồi hết dạ u hoài,

Lặng yên tham, dục, đua đ̣i đúng, sai.

 

CTC

caothuongchi@hotmail.com

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh