Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÂN DUNG MỘT BÀI THƠ ĐẸP

 

Tôi đă đọc một bài thơ đẹp nhất,

Một bài thơ rất phong phú, huy hoàng,

Một bài thơ của t́nh thương, lẽ thật,

Ḍng nối ḍng và trang tiếp từng trang.

 

Trang Khai Đạo, chữ Cao Đài xuất hiện,

Một biểu trưng cơ Tận độ kỳ Ba,

Đem loài người khắp năm châu bốn biển,

Yêu thương nhau t́nh máu mủ chung ḥa.

 

Trang Thánh giáo với bao lời tâm huyết,

Nghe ngọt ngào như những bản t́nh ca,

"Thầy các con" Ôi! vô cùng thắm thiết,

Ôi! thân thương tŕu mến biết bao là!

 

Trang Phổ độ, những công tŕnh vĩ đại,

Dựng Thánh ṭa, xây Thánh thất gần xa,

Lấy chữ TU, kéo muôn người xít lại,

Trên Đài Cao, thờ lạy một Trời Cha.

 

Trang Hướng Đạo với bao người thánh thiện,

Từng nêu cao những gương mẫu tuyệt vời,

Dù khó khăn vẫn không rời chí nguyện,

Đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi nơi.

 

Trang Sử Đạo, với nhiều ḍng sáng giá,

Lấy chông gai làm sức lửa thử vàng,

Hiến cuộc đời cho niềm tin cao cả,

Không một lần lùi bước trước nguy nan!

 

Nay đọc lại bài thơ hay đẹp nhất,

Tôi thành tâm dâng trọn nén hương ḷng,

Và tin rằng giữa vô cùng Trời Đất,

Có hồn thơ ngự chiếu ở bên trong.

 

Lương Vĩnh Thành

Georgia, Nov-8-2004

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh