Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

XUÂN, DẠ CẢM HOÀI

             Mỗi năm Xuân đến, mỗi độ Xuân về, đánh dấu cuối cùng của một năm; một năm tuy ngắn ngủi, nhưng chồng chất bên con người một sức sống mãnh liệt của thời niên thiếu hay tàn tạ của một kiếp lão thời cằn cổi.

            Từ thành thị chí thôn lân, đâu đâu cũng lâng-lâng tấc dạ hoán cựu nghinh tân, chào đón Xuân về.

            Xuân đến, các con đem tất cả sinh lực để kiếm đồng tiền bát gạo hoặc bôn-ba làm sao để có của tiền hầu vui mừng trong những ngày Tết đến, tinh-thần con bị kém sút, sinh lực hao mòn, vật chất ly tán.

            Thế nên, mỗi độ Xuân về là mỗi lần Thầy đau đớn vì sinh lực con mất, tinh-thần con hao, tiền của ly tán mà chẳng ích vào đâu!

            Lại có những con đem hết bụng dạ mà thi-thố, ăn uống no say, rượu chè be-bét, khốn nỗi đến bấn loạn tinh-thần.

            Chẳng những vậy mà thôi, các con làm cho bụng dạ dày thêm lớp bợn.

            Con thử nghĩ, các con mừng Xuân, rồi con nhìn xa hơn nữa, cũng vì bao nhiêu khắc-khổ đau thương của kiếp đời đầy oan-nghiệt, và cũng vì chiến tranh, bao nhiêu thanh thiếu niên đương nhiên ngoài trận địa hầu giành lại nguồn sống vinh-quang cho đất nước, nào có biết hương-vị của Xuân là gì?

            Lại còn có những con bần hàn đói rét, lăn-lóc dãi nắng dầm mưa, kiếm đồng tiền, bát gạo chốn nước đục hồ ao, và có những con hành-khất lang-thang đây đó để tìm nguồn sống mà bao lòng từ-thiện ban cho?

            Thầy gẫm lại rất đau lòng!

            Xuân đến, khi tiễn Táo-Quân chí hạ nêu, các con kiểm điểm sự mừng Xuân của các con có ích lợi như thế nào? Kết quả ra sao?

            Thiết tưởng các con giản-dị, để một phần nào vật chất giúp ích cho nhơn-sanh, là lo cho các con.

            Các con đem hết sinh-lực làm ra tiền bạc, là cả mồ-hôi, nước mắt, rồi chốc lát hóa tiêu tan, lại còn tự-hào rằng: "Còn tay chân thì có thể sống được."

            Như vậy, rủi đến khi bần-tiện, rồi các con oán trách quỉ thần, Trời Ðất. Ðiều đó, đáng tiếc thay!

            Vậy, vào dịp đầu Xuân, Thầy khuyến nhủ đàn con nam nữ từ đây cố gắng làm sao cho cơ Ðạo được rộng rãi để độ tận nhơn-sanh.

            ......                                                                              

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh