Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI DẠY CỦA VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Minh-Lư Thánh-Hội, ngày 12-9-1969, lúc 20giờ20

* * * * *

      ĐÔ-THỐNG-QUẢN ĐỊA-THẦN, bổn thần chào chư thiên sắc, chư hướng đạo, cùng chư đạo tâm lưỡng phái. Bổn thần được lịnh đến báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ sắp lai đàn. Bổn thần xin chào chung để xuất ngoại nghinh đón...

Thi:

Tâm phàm rửa sạch, đạo tâm sanh,

Thiên thượng, nhân gian hiệp tác thành,

Chánh đạo phổ truyền tà đạo thối,

Người người rán lọc cái tâm thanh.

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần tăng chào mừng chư thiên mạng, chư hướng đạo, chư liệt vị đàn tiền.

      Trong khoảng thời gian xa cách tiên cảnh trần gian, mỗi người một việc chung lo phụng sự thiên cơ, cứu thế độ đời. Nếu tính theo ngày tháng nơi cơi trần gian và với người rổi rảnh th́ thời gian ấy kể cũng khá dài, nhưng tính theo năm tháng nơi chốn Thiên đ́nh và cùng người bận việc th́ thời gian ấy cũng chẳng là bao.

      Hôm nay Bần tăng được trở lại nơi này và được tái ngộ cùng chư liệt vị, âu đó cũng là tiền duyên cùng hàng sứ mạng. Bần tăng xin mời đồng an tọa để có chút thời giờ hàn huyên đạo sự sau thời gian chia cách.

Thi:

Dương gian, tiên cảnh vẫn chia phân,

Ḷng đạo chung lo cũng hóa gần,

Nhiệm vụ mỗi người trong sứ mạng,

Cảm nhau v́ chỗ quá nên thân.

      Hôm nay, Bần tăng cũng xin phép chư liệt vị đạo tâm nam nữ hoan hỷ cho Bần tăng gọi danh từ hiền đệ, hiền muội đối với chư liệt vị, để nói lên mối tâm t́nh giữa những người đồng chung nhiệm vụ.

      Hôm nay Bần tăng đến v́ ḷng thành tha thiết âu lo của chư hiền đệ nơi Minh-Lư Thánh-Hội, đến để an ủi vổ về chư hiền đệ muội, để chư hiền đệ muội an ḷng tiếp tục lo tu công bồi đức, lập hạnh để trở nên hàng thánh đức. Tuổi đời dẫu có chênh lệch, nhưng phần linh căn mấy ai biết ai lớn, ai nhỏ hơn ai. Bần tăng xưng hô danh từ đệ muội cũng chỉ để tượng trưng mối tâm t́nh tiền duyên nơi tiên cảnh thế thôi.

      Chư hiền đệ, hiền muội! Với kiếp hiện sinh mỗi người mang một nhục thể với khối tinh anh, theo sau một sự nghiệp từ nhiều kiếp trước, mỗi người lo tu tỉnh để bồi bổ hoặc giảm trừ sự nghiệp ấy trên con đường tiến hóa không ngừng trong bánh xe luân, thế nên dầu gặp cảnh vui ít, buồn nhiều, hoặc khổ nhiều, hoan lạc ít, cũng đừng thối chí ngă ḷng, mà phải hao ṃn tâm đạo, cản trở bước tiến. Mỗi khi đă bớt được phần nào nghiệp quả, là khách lữ hành được nhẹ một phần hành lư trên đường tiến hóa. Nếu những sự kiện: buồn, vui, sướng, khổ, thành, bại, hưng, vong, không xảy đến cho con người, th́ cũng không có lư do ǵ con người được sinh trưởng ở cơi đời này.

      Đừng bao giờ có mặc cảm rằng: đợi học hỏi nghiên cứu cho cùng tận, rồi mới đem phổ truyền cho kẻ khác. Đạo pháp trường lưu, bao la lớn rộng, nào ai dám nói rằng ḿnh đă hiểu rốt ráo, biết tận cùng, dầu đó là hàng Phật Tiên Thánh Thần, v́ các bậc ấy vẫn c̣n đang học đạo kia mà, nhưng vẫn hành đạo luôn luôn.

      Suốt một đời người, thử xét kỹ có bao nhiêu bậc thánh hiền, vĩ nhân, quân tử? Nh́n lại chính bản thân cũng chưa thấy ǵ là toại nguyện trong kiếp phù sinh, nhưng người đời vẫn sống với cái sống quen thuộc đă mang mặc từ ngoại cảnh vật chất hữu h́nh chi phối, nên tâm linh bị mờ tối, tánh hải bị xao động. Các vọng thức sống dậy, dẫn dắt con người đi vào cơi mông lung, mờ ảo, để lục thức tung hoành trong dục giới. Mọi sự kiện của thế gian đă trùm phủ lên con người nguyên nhân của Thượng Đế. Khi tách rời bến giác, vượt ṿng khổ hải muôn lượng trùng dương, con người mới tự thấy cảnh hải hùng lao khổ trước mắt, muốn vùng vẫy vươn lên thoát ra ngoài ṿng cương tỏa, cũng phải lắm phen kiên tâm bền chí, chịu đựng thiên ma vạn khảo, mới quay được con thuyền trở về bến giác.

      Than ôi! Phù sinh một kiếp, ai đă chắc trăm năm. Dù có trăm năm chăng nữa, ai đă thấy cảnh Thiên đàng Cực lạc để cho kiếp sống được hạnh phúc vinh quang hay là chỉ thấy những việc khổ đau, những điều tráo chác, lẩn quẩn loanh quanh trong bả lợi danh vinh nhục. Rốt cuộc tay trắng buổi sơ sinh đến phút cuối cùng cũng vẫn hoàn đôi tay trắng. Nh́n lại cơi âm u mờ mịch, duyên nghiệp đeo đẳng luân hồi, độ nào là vương bá công hầu, nay bổng bần cùng hạ tiện. Cuộc đời là thế, vô thỉ vô chung nhưng người không nên lấy đó để làm liều, mà phải tự ḿnh t́m nguyên nhân xuất phát của ḿnh do ở nơi đâu? Nào là những bậc đa văn, quảng kiến, bác học, triết nhân, có t́m đặng cái điểm khởi đầu của chính ḿnh mới biết được con đường vị lai và hiện tại. Ôi! Đạo lư tối đại, không thể nghĩ bàn, chỉ có một điều rất dễ cho mọi người là muốn t́m đạo lư, phải t́m ở chính bản thân trước nhứt. Tâm thức phải sáng ngời để mọi linh cảm được thông công cùng thiên không vũ trụ. Biết nh́n chỗ tối, chỗ sáng, biết chọn những việc dữ lành, biết nẽo tà, nẽo chánh, biết cơ nguy vong, biết thời thành tựu, có như thế th́ mới gọi là tu.

      Bần tăng lúc sinh thời, chắc có lẽ chư đạo hữu nơi đây cũng đọc qua vài trang lịch sử nước nhà và hiểu Bần tăng qua một vài nét đại cương trong sự tu hành đắc đạo.

      Đến thời kỳ này, Việt Nam hữu phước, đức THƯỢNG ĐẾ chan rưới hồng ân, ban huyền linh phép lạ cho thế gian để nhân sinh được thấu triệt cơ huyền nhiệm đất trời, sống trở lại cuộc đời Thánh đức, ḥa hợp Thiêng liêng để tiến hóa lên trên bầu trời thanh thoát. Cũng chính thời kỳ này, dân tộc Việt Nam đang gặp hồi quốc phá gia vong, điêu linh thống khổ, mấy mươi năm tao loạn, cốt nhục tương tàn. Nếu không có sự cứu văn của THƯỢNG ĐẾ, Bần tăng nói cho chư đạo hữu được rơ, là sẽ không c̣n mănh đất để dung thân khi toàn dân chẳng chịu hồi đầu hướng thiện.

      Chư đạo hữu! Đại đạo Tam kỳ Phổ độ hoát khai không phải v́ một dân tộc này thôi, mà chính là sự cứu cánh chung cho nhân loại đương cộng nghiệp lan tràn trên thế giới, chiến họa thiên tai. Bần tăng khuyên những ai là người lănh đạo, hướng đạo, tín đồ, chí sĩ, đă mang truyền thống rồng tiên, hăy cố gắng thức tỉnh, ngoi lên khỏi bờ vực thẳm. Xem nhẹ mọi quyến rủ hữu h́nh để vươn ḿnh lên và gọi kêu mọi người đang chệnh choạng trong bóng tối của màn đêm. Ngày mai đây là ngày mà các khối dục vọng sẽ nổ bùng ra muôn mảnh v́ sức va chạm lẫn nhau, chừng đó ai thánh, ai phàm, ai người, ai quỷ, sẽ phân biệt được ngay trước luật công b́nh của thiên nhiên tạo hóa.

      Đây, Bần tăng cũng nói qua về Minh-Lư Thánh-Hội, dù cho lâm vào trong hoàn cảnh đau buồn, khảo thí, nhưng đó cũng là việc rất thường trong cơi đời giả tạm này. Trời đất mưa gió khôn lường, người sớm chiều họa phúc là lẽ đương nhiên, ngoại trừ những bực thoát xác mới khỏi lâm cảnh tân toan hàm khổ. Bần tăng để lời khuyên chư đạo hữu vững dạ tu tŕ đừng xáo trộn, đừng băn khoăn, đừng lo âu trước điều sanh tử. Bần tăng mong đợi các hàng bằng hữu đến cơi Niết bàn. Khuyên những hàng chân tu chánh niệm hăy xem thường điều thác sống. Trách nhiệm c̣n, sứ mạng c̣n, dù muốn cất bước ra đi cũng không được. Khi đă hoàn tất đường duyên nghiệp, dù muốn lưu lại cũng chẳng ai cho. Thế th́ người tu hăy yên vui trong định mệnh.

      Và nơi đây Bần tăng cũng mừng chư đạo hữu lưỡng phái tại Minh-Lư Thánh-Hội đang giữ ǵn tâm đạo chặt chẽ để tu tiến. Bần tăng mong sao được như thế măi, th́ Minh-Lư Thánh-Hội này sẽ rạng rỡ trên lịch sử đạo giáo của nước nhà trong Tam kỳ Phổ độ.

      Bần tăng tạm ngưng nơi đây, Bần tăng giă từ chư hiền hữu.

      Thăng...

      (23 giờ)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh