Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRẦN GIAN LÀ CẢNH NGỤC TÙ

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

       Con ôi! Trần gian này là nơi cá chậu chim lồng, tuy rằng lưới thưa mà ngư khó lọt, lồng rộng nhưng điểu nọ khó tung bay. Sao các con cứ măi chôn vùi điểm linh quang, một ngày một mờ ám? Nhiều con sa đọa cất ḿnh không lên được!

       V́ ḷng thương mỗi con, mà Thầy chẳng nệ khổ đau để hạ ḿnh giáng điển khuyên con, theo con đường chánh đạo của Thầy để trở về ngôi xưa vị cũ, v́ nơi ấy mới vĩnh cửu trường tồn, bất tăng, bất giảm, bất cố, bất tỉnh. Nơi các con đă đoàn tụ khi xưa, mà nay sẽ lần hồi trở lại.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh