Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA THÍCH-CA NHƯ-LAI

 

    Giải về Tam Giáo Qui Nguyên - Thích Ca Mâu Ni Phật (1-7-1977)

    Thích Ca Mâu Ni Phật (3-7-1977)

    Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên (1-8-1977)

    Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

    Minh Tâm kiến Tánh

    Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt (Như-Lai Phật-Tổ)

    Huờn-Cung Ðàn 7-5-1965 (Quan-Âm Như-Lai - Thích-Ca Như-Lai)

    Dạy cách thoát khổ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh