Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN

 

    Tu Tâm Luyện Tánh    (Ðông-Phương Chưởng-Quản, 9-12-1973)

    Thiên-Lý Ðàn 27-8-1965 (Ðông-Phương Chưởng-Quản)

    Pháp lư người tu - Vững lập trường chánh tâm hành Đạo (Đông Phương Chưởng Quản, Diêu-Tŕ Kim-Mẫu) Ngọc Minh Đài 3-6-1966

    Vui Xuân khuyên nhớ ngày mai (Đông-Phương Chưởng-Quản, 8-2-1967)

    Hy sinh đắc quả - Gieo mầm cứu rỗi (Già-Lam Địa-Thần, Đông-Phương Lăo-Tổ, 13-9-1967)

    Nhiệm vụ và đức độ của người hướng đạo (Đông-Phương Chưởng-Quản, 10-7-1968)

    Hăy lo cho đời sống tâm linh (Đông-Phương Chưởng-Quản, 16-11-1968)

    Hiệp Nhứt Tư Tưởng (Ðông Phương Chưởng Quản, 18-8-1970)

    Quan niệm về nhân bản (Đông-Phương Chưởng-Quản, 6-9-1971)

    Sứ mạng đạo đức (Đông-Phương Chưởng-Quản, 14-2-1972)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh