Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

    

    Diêu Tŕ Kim Mẫu chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (6-8-1977)

    Mạnh tiến trên đường cứu thế (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 6-5-1936)

    Lập Chí Tu (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

    Quan Niệm Tu Hành (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

    Xóa Lỗi Người (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

    Thiên-Lý Ðàn 1-5-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Huờn-Cung Ðàn 14-5-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Thiên-Lý Ðàn 15-5-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 13-7-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu)

    Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 10-9-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Thánh-Thất Tân-Ðịnh 10-9-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Huờn-Cung Ðàn 24-9-1965 (Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Từ-Tôn)

    Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 12-12-1965 (Giáo-Tông Ðại-Ðạo - Diêu-Trì Kim-Mẫu)

    Kim ngôn Từ Mẫu - Thánh Thất Tân Định 26-1-1966 (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu và chư Tiên Nương)

    Thức tỉnh mộng trần - Ngọc Minh Đài 5-4-1966 (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu)

    Thu về nhắn bạn nữ lưu - Thánh Thất Tân Định 29-9-1966 (Chư Thánh Nữ, Tiên Nương và Diêu-Tŕ Kim-Mẫu)

    Bổn Nguyên Chơn Tánh - Ngọc Minh Đài 26-11-1966 (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu)

    Phiền năo là nguồn cội Bồ-Đề (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 28-2-1967)

    Khuyên con nh́n chơn lư Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 18-9-1967)

    Đức tu và trách nhiệm (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 1-10-1967)

    Huấn từ Vô-Cực Từ-Tôn trước cảnh loạn ly tang tóc (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 11-5-1968)

    Ban Ơn Trước Thềm Năm Mới (Diêu Trì Kim Mẫu, 5-2-1970)

    Hồi Tâm Hướng Thiện (Diêu Trì Kim Mẫu, 14-9-1970)

    Cảnh Tỉnh Mê Tâm (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

    Ðức Hy Sinh (Diêu Trì Kim Mẫu, 15-9-1970)

    Ban ân trước thềm năm mới (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 27-1-1971)

    Đại thể ḥa đồng (Vô-Cực Từ-Tôn, 17-7-1971)

    Hợp đoàn hướng thiện (Vô-Cực Từ-Tôn, 5-8-1971)

    Ḥa đồng nữ đạo (Vô-Cực Từ-Tôn, 29-12-1971)

    Lập Đức bồi công (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 21-4-1972)

    Song tu đời Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 22-9-1972)

    Cùng chung lối tiến (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 1-10-1972)

    T́nh đời thế Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 29-1-1973)

    Ðàn Khai Xuân và Giáo Ðạo (Diêu-Trì Kim-Mẫu, TLBT, 5-2-1981)

    Sự khác biệt giữa Đệ Nhứt và Đệ Nhị Thiên Khai (Diêu-Trì Kim-Mẫu, TLBT, 13-6-1981)

    Mỗi lời dạy là một đề thi (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 11-9-1981)

    Lời Hiệu Triệu Cảnh Tỉnh (Diêu-Trì Kim-Mẫu, TLBT, 31-3-1982)

    Ðàn Trung-Thu 1984 (Diêu-Trì Kim-Mẫu, TLBT, 7-9-1984)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh