Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SÂN (GIẬN)

____________

      Giận là một tai nạn.

      Tại sao giận là một tai nạn?

      Chư hiền thấy rơ thực-trạng khi chư hiền c̣n mầm tự-ái, gặp phải lời trái tai, điều gai mắt, tức nhiên tâm chư hiền bất an, trở nên xáo động; rồi bắt nguồn từ ấy tương-tranh bằng lời nói, khoảnh khắc biến thành hành-động.

      Như thế th́ cái giận trở nên hố chia-rẽ giữa đối-tượng. Một khi giận dữ th́ lư-trí không phân xét thành một vấn-đề nào cả.

      Nếu đạo-đức mà giận có thể là bất-ḥa, c̣n ở nhân thế nếu ḥa chẳng đặng, th́ đi đến chỗ tương-tranh, chém giết lẫn nhau, mà chém giết lẫn nhau tức là cái nạn.

      Ấy vậy, người Đạo-Đức hà tất không chịu dẹp mầm tự-ái hay sao? Mầm tự-ái cũng có thể gây nhơn quả.

      Chư hiền đệ-muội gieo hạt giống trên thửa ruộng, th́ hạt giống mới kết tựu, bằng gieo hạt giống trên đá cát th́ làm sao nứt mầm nẩy nở; cũng như quả báo không gây nhân, làm sao có hậu quả. Nhân tức là mầm, quả tức là cái kết tựu của mầm, quả với mầm đều kết tinh trong vơ. Nếu chịu điều khảo-đảo thăng-trầm, biến-cố của trần-gian chẳng nổi, rồi lắm khi giục tốc làm những điều sai lạc đường Đạo-Đức, gây nhân-quả muôn đời, không tỉnh mà phục bổn tâm.

      Đại-Tiên đă thốt rơ, th́ chư hiền suy-nghiệm mà tự xét lấy bản thân, nếu để cho người xét lấy bản thân chư hiền, th́ đó là một việc bất đắc dĩ mà thôi.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh