Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NHẪN NHỊN THƯƠNG YÊU

             Các con làm thế nào để tỏ ra là người biết nhẫn-nhịn, thương-yêu? - Các con hãy nghe Thầy phân.

            Một khi người phạm lỗi, con hãy sẵn lòng tha-thứ, và nhịn không biết nhục là sẵn lòng thương, như thế mới gọi là nhẫn. Nhẫn mà không biết nhục, thế mới gọi là nhẫn.

            Thương yêu không phải là lời thốt suông, mà phát huy trên ba lẽ hành động: tương-thân, tương-trợ, tương-ái của mỗi con.

            Trên hoàn-vũ nầy, con nhìn kẻ nông-phu cày sâu, cuốc bẫm ngày qua tháng lại, mong sao cho ruộng lúa xinh tươi, đến mùa gặt hái kết quả đầy vi. Kẻ chiến-sĩ, vì bảo vệ biên cương, mà hy sinh để hành tròn sứ mạng.

            Còn mỗi con là kẻ tu hành, chưởng thiện quả ư. Các con hãy làm thế nào cho tròn nhiệm-vụ, gội rữa thân tâm, hòa-nhẫn, thương yêu trên đường xử thế, thì các con mới siêu-rỗi được tổ-tông nội, ngoại. Chớ các con không hành, thì ngày cuối cùng thế nào gặt hái kết quả lúa đầy vi và làm tròn nhiệm-vụ chữ tu-mi đó con!

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh