Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO DẠY ĐẠO CỦA GIA-TÔ GIÁO-CHỦ

NHÂN DỊP GIÁNG SINH

HUỜN CUNG ĐÀN, 12-11 ẤT MÙI (25-12-1955)

THI:

ĐẠI truyền chánh pháp khắp năm châu,
THÁNH chỉ dân sanh phục thủy đầu;
PHAO sử lưu tồn cơ hậu tấn,
cam nhuận rưới giăi cơn sầu.

        Ta Đại Thánh Phao Lô báo tin. Chào mừng các môn đồ đẳng đẳng. Ta vâng lịnh báo tin, vậy các môn đồ thành tâm kiến giá, có Đức Trọn Lành lâm đàn chỉ giáo. Ta Đại Thánh chào. Thăng.

(Tiếp điển:)

THI:

GIA truyền Đạo Sử khắp Tây Đông,
điểm dân sanh bước Đại Đồng;
GIÁO hóa người lành về chốn cũ,
CHỦ quyền thong thả hưởng Thu Đông.

        Ta Đức TRỌN LÀNH, chào mừng các môn đồ lưỡng phái, tịnh tâm hầu lóng nghe Ta truyền lời chỉ dạy.

        Ngày nay là ngày kỷ niệm của Ta giáng sanh cứu thế nơi Thái Tây. Ta rất hài ḷng mà đặng thấy chư môn đồ nơi đây có công góp phần vào sự cứu thế độ đời trong lúc nhân loại phân tranh giựt giành v́ mùi danh lợi, bỏ quên hẳn t́nh nhân loại, mất nghĩa đại đồng mà trước kia Ta chỉ dạy cho môn đồ. Theo như tiên tri tiền định th́ ngày mạt thế hầu gần. V́ vậy Tam Kỳ Phổ Độ mới khai mở nơi Nam Thiệm nầy, theo như Luật Tam Giáo Ṭa đă định, phải khai mở trước ngày cơ cứu thế nơi Thái Tây sắp bế.

        V́ vậy Tam Kỳ Phổ Độ phải hoằng khai cho kịp ngày giờ phổ độ và để cho các môn đồ trả quả mà từ trước đă tạo nên do bởi môn đồ nơi đây ḷng phàm canh cải. Rồi ra lănh sứ mạng hầu cứu chúng cho tṛn luật nhơn quả, trả vay đó vậy.

        Vậy th́ chư môn đồ đă hiểu, mỗi khi muốn thay đổi một chế độ hoặc cải tạo một phong trào về h́nh thức duy vật là một điều rất dễ. Trái lại cải tạo một tinh thần hay một tư tưởng mới của duy tâm là một điều rất khó, phải khổ nhọc dày công, lại có khi c̣n phải đẩm máu, như gương xưa kia của Ta mà môn đồ c̣n ghi nhớ. Cho nên trong thời gian qua, mặc dầu chư môn đồ phải trải qua đôi phần lao tâm khó nhọc hoặc thử thách ít nhiều th́ đó cũng chỉ mở màn của bước đầu tiên mà thôi. Rồi đây chư môn đồ c̣n phải trải qua biết bao đoạn đường nguy hiểm, lắm nỗi thê lương. Nếu chư môn đồ nào không xứng đáng là con cái của Đấng Cha Lành th́ cũng đành chịu chung với luật định.

        Vậy hôm nay màn gay go sắp vén, phận sự hướng đạo của chư môn đồ các chi phái cần nên xiết chặt tay nhau mới mong thoát những trận phong ba sắp thổi mạnh. Nếu chư môn đồ măi c̣n cố vị, thành kiến ngă chấp, tự ḿnh độc thiện kỳ thân, đó là chư môn đồ tự trói ḿnh vào chỗ h́nh phạt vậy.

        Gương đời đă nhiều lần thay đổi, cũng đă đem lại cho chư môn đồ một bài học kinh nghiệm trên bước đường đạo đức ở ngày mai, đừng lầm tưởng là phạm vi ḿnh không ai xâm phạm đến. Dưới thế gian nầy từ bậc cao sang cùng tột của đời đến ngôi vị tối cao của Đạo cũng không thể bảo tồn măi măi. Mà người trong địa vị ấy nếu chưa biết hạ ḿnh lo phục vụ dân sinh th́ dù cho có ngàn tướng muôn binh hay có muôn triệu tín đồ đi nữa, không thể trường cửu với luật tiến hóa của nhân loại. Chư môn đồ hăy lấy đó làm gương của bước hành tŕnh trên con đường tương lai hành đạo.

        Dầu rằng chư môn đồ không đứng vào phần tranh đấu toàn diện, nhưng đối với phần xác thịt phải trả nợ của kiếp sống c̣n th́ dù muốn dù không cũng phải khép ḿnh theo luật tiến hoá của nhơn loài đă đặt sẵn. Chư môn đồ khá tự nghĩ, tự ḿnh có thể bảo tồn toàn vẹn cho phần cá nhân của ḿnh hay không, hà huống ǵ phải ra gánh vác một việc lớn giúp đạo cứu đời, độ nhân sanh mà cứ khăng khăng cho ḿnh là tối cao tối trọng. Đến khi cần cứu ḿnh, giúp đạo, cứu nhân sinh thử hỏi lấy ǵ làm nền tảng?

        Trải một thời gian qua bước đầu tiên của Ta giáng thế chỉnh lập CAO Đài Thống Nhứt, nay đă được năm năm qua, cũng Ta giáng truyền lời chỉ dạy vào cơ Thống Nhứt giữa các chi phái.

        Nầy chư môn đồ ôi! Thế hằng cho rằng: khôn c̣n dại mất, mạnh đặng yếu thua, nhưng Ta muốn chư môn đồ nên học lấy gương đó trong th́ giờ nầy rất hợp. Đời có họa Đạo mới ḥa. Mà họa nay sắp khởi th́ môn đồ phải ḥa, cũng như đời lấy máu để tô điểm giang san th́ Đạo phải dung ḥa để lập thành Chánh giáo.

        Ḱa chư môn đồ đă từ lâu quảy gánh hành trang trên bước đường đầy gay chông hiểm trở, hôm nay đă được hai phần ba đường, lẽ nào chư môn đồ không đủ cương tâm, để tiến đến nơi đến chốn là ngày thành Đạo và tṛn sứ mạng của Đức Cha lành giao phó?

        Ḱa giữa đám mênh mông, cảnh đồng thê thảm những đám xanh ŕ. Đó là một sự thảm khốc đă diễn giữa thời gian qua, chư môn đồ là người thức thời tự giác lại há không động tâm ngảnh cảm những chơn linh đă vùi dập nơi mồ rêu phong c̣n chờ đợi chư môn đồ hoàn toàn thống nhứt để cứu thế độ đời cho được phản hồi Thượng cổ, thế như đất Thuấn trời Nghiêu mới gọi rằng Minh Đức Tân Dân, Cao Đài tái lập đó vậy.

BÀI:

    Sương bao phủ trăng đà tỏ rạng,
    Ta hân hoan trước áng giáng đàn;
        Chứng ḷng nam nữ hành trang,
Hiến dâng chánh nghĩa, trang hoàng lễ nghi.
    Ta muốn sao, từ khi Ta dạy,
    Các môn đồ cần phải nhớ lời;
        Trước lo Đạo, sau giúp đời,
Nâng cao tôn giáo sửa thời đời nguy.
    Bởi thế ấy nhiều khi Ta dạy,
    Muốn môn đồ cả thảy sống chung;
        T́nh thương liên mối Đại Đồng,
Cho đời khỏi cảnh long đong sau nầy.

    Nhưng lời dạy c̣n đây chưa vẹn,
    Chữ dung ḥa vun quén không rồi;
        Nên chi đời phải Đạo nhồi,
Trách Thầy khai Đạo nắn nhồi cảnh nguy.
    Trái đă chín, ăn th́ lấy hột,
    Cần gieo trồng mai mốt đặng ăn;
        Chớ đừng ăn ruột, hột quăng,
Đến khi thèm khát kiếm ăn đâu c̣n.
    Đạo cũng thế, sắc son ǵn giữ,
    Để truyền cho lưu tử Chí Tôn;
        Mới là chánh nghĩa bảo tồn,
Nửa chừng bỏ dở, sau ôn đặng nào?
    Ta chỉ dạy trước sau gắn bó,
    Thuyết Đại Đồng cho rơ nhằm phương;
        Nhu thắng cang, nhược thắng cường;
Mềm c̣n, cứng bể, lẽ thường xưa nay.
    Biết ch́u chuộng trong ngoài lập Đạo,
    Đem sức chung dầu bảo không sờn;
        Nếu không, c̣n tính thua hơn,
Gió to thổi đến keo sơn ră bèn.
    T́nh khắn khít trắng đen cũng một,
    Anh đặng tṛn th́ tốt đến em;
        Dù cho biến chuyển vây lem,
Cũng không giữ nỗi, nhờ kèm phần đông.
    Đời biến chuyển màu hồng đă nhuộm,
    Phải tùy phương chỉnh đốn bên trong;
        Để hầu đở nắng mưa dông,
Có nơi chỗ dựa khỏi ḥng sợ lo.
    Nếu không sớm, nguy to đường Đạo,
    Không dung ḥa chớ tháo lối đi;
        Làm sao cho kịp khoa kỳ,
Bấy lâu cất gánh vào thi cửa trường?
    Trường đă mở bốn phương có sẵn,
    Tại môn đồ dùn thẳng bước đi;
        Đừng lầm vội trách vô vi,
Sao không định trước mà thi hội nầy?
    Từ đây phải se dây cho cứng,
    Nối lại liền triệu chứng cả ba;
        Chung lưng xây dựng Đạo nhà,
Cho ra tập thể, mới ra Đại Đồng.
    C̣n trển trệ gió dông thổi đến,
    Trận mưa phùn lưới nhện bủa giăng;
        Lấp che ánh sáng cung trăng,
Lối đường chẳng thấy mà phăng trễ đ̣.
    Giờ đă đến trước lo nội bộ,
    Có thứ ngăn kiên cố đủ đầy;
        Hầu khi rủ khách Đông Tây,
Có nơi định sẵn hiệp vầy ắt nên.
    Thời gian qua bấp bênh cơ khảo,
    Để thử ḷng trọn thảo tôi trung;
        Nay đây đă đến giờ cùng,
Kêu ca chung một, cưởi khung vượt bờ.

THI:

Vượt bờ qua khỏi khúc quanh eo,
Chớn chở, khuyên chung rán sức chèo;
Gần đến ven bờ kềm thẳng lái,
Chung nhau thẳng bước sẽ buông chèo.

        Giờ nay Ta rất vui vẻ mà đặng thấy chư môn đồ được có một tín ngưỡng và đức tin cao cả với Ta, nên Ta lâm đàn chỉ giáo. Hai nữa để chỉ dạy cho chư môn đồ biết trong bước thời gian qua, là bước đường tuyển chọn với bao nhiêu sự khảo thí, là bao nhiêu sự kinh nghiệm cho chư môn đồ hành đạo. Vậy thời nay, giữa lúc dân sanh đang chịu với cảnh màn trời, khảm đất, đội nguyệt, mang sao, với cảnh khổ đau ḷng biến chuyển th́ chư môn đồ cần nhận định lại về phần h́nh thức là con đường cứu chúng, nên dẹp bỏ những cá tánh, ngă chấp, để cùng gom góp lại một con đường duy nhứt. Rồi đây sẽ đi đến chỗ hoàn thành, đừng v́ sự buồn ḷng giữa t́nh huynh đệ mà làm chậm trễ bước đường tiến hoá của nền Đại Đạo đó nghe … …

        Vậy Ta chấm công và ban ơn toàn tất chư môn đồ cả tam giang hiện diện nơi đây đă nhiệt tâm đóng góp vào phần thống nhứt … …

        Thôi giờ tàn tạ, Ta c̣n chia sớt chơn linh Ta. Vậy Ta ban ơn chung các môn đồ. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh