Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

ẨN MNH TRONG CƠN GING GI

(Ngọc Thanh Quang, 19-3 năm Đại Đạo 36 Tn Sửu, 3-5-1961)

Thi bi:

       G lẽ Mẹ, g ku chiu cht,

       Mẹ tc con, xm xt hiệp vầy;

              Ẩn mnh dưới cnh Mẹ đy,

Che thn qua khỏi bầy xớt đm.

       Kia đường rậm, hố hầm đầy vẩy,

       Con ham ăn, chạy bẩy hụt chơn;

              Ch, chồn, sư tử chực hờm,

Nếu con hờ hững, xc hồn phải tiu.

       Mẹ tc con, tiếng ku ru rt,

       Hiệp chung đồng, khắn kht tnh thương;

              Ham mồi, con phải lạc đường,

Kế gần bn Mẹ, lo lường bnh an.

       Lo Gio Tng, lời trn ẩn ,

       Chư hiền toan nghiệm kỷ tin tri;

              Xt xem sẽ r thời kỳ,

Nin ny sắp đến những g xảy ra.

       Hữu phước gặp đạo nh khai mở,

       Sẵn duyn lnh mới nhớ đường tu;

              Mau lo cng quả, cng phu,

Cng trnh đầy đủ mun thu hưởng nhn.

L ĐẠI TIN TRƯỞNG

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh