Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Ngọ thời, mùng 6 tháng 8 Nhâm Ngọ (11-9-2002)

Chấp bút: Huệ Tánh

LINH Tiêu nhứt khiếu thị Cao-Đài,

QUANG ánh chói ḷa giữa Ngọc giai,

PHẬT giác tại Tâm tầm thử xứ,

ĐỊA trần giáng thế độ trong ngoài.

PHẬT ĐỊA có lời ban ân cả phái đoàn đi hoằng hóa mấy hôm nay và mọi gia đ́nh thân quyến đă hỗ trợ cuộc hành Đạo này. Chư nhu, hiền hăy nghe:

Thi Bài:

       Cuộc hoằng hóa đều do tâm nguyện,

       Chư nhu đồng dâng hiến thời gian,

              Của, công, sức, lực muôn ngàn,

Mất ăn, mất ngủ trên đàng quả công.

       Dù vất vả hết ḷng v́ Đạo,

       Dù khó khăn tần tảo vượt qua,

              Khuyên con em chị hiệp ḥa,

Học tu cho kịp Long Hoa kỳ này.

       Nơi xứ lạ qua ngày qua tháng,

       Chốn quê xưa măi ngóng chờ trông,

              Cố tu vượt cảnh trần hồng,

Cố tu con sẽ vượt ṿng trầm luân.

       Phận Nhơn Đạo ngũ luân, tứ đức,

       Cửa Thiên môn tam lực, cửu xa,

              Cùng nhau ra khỏi ái hà,

Đoạt cơ phong Thánh kịp đà Hạ Nguơn.

       Chí nam kiệt chớ lờn, chớ dễ,

       Phận nữ hiền t́m thế giồi trau,

              Đức tu chiếm bảng anh hào,

Đức tu đạt pháp ra vào Ngọc-Kinh.

* * *

       PHƯƠNG tuổi trẻ dâng ḿnh theo Đạo,

       Giữa cuộc đời trở tráo chua cay,

              Vững tâm theo mối Đạo Thầy,

Rồi đây con sẽ có ngày thảnh thơi.

 

       HỒNG thật tâm bớt đời lo Đạo,

       Rán công phu, công quả, công tŕnh,

              Cửu Huyền, Thất Tổ đinh ninh,

Đạt cơ siêu thoát do ḿnh lo tu.

 

       THỦY hết ḷng mặc dù gian khổ,

       Con lo tu Thầy độ mọi điều,

              Dù cho bịnh hoạn trăm chiều,

Đức tin giúp trẻ được điều ước mong.

 

       NHUNG gắn bó giữa ṿng học Đạo,

       Nhớ nghe con tầm vóc Đạo Thầy,

              Nhứt nguyện Thiên Đạo vần xoay,

Thiên Khai cứu thế Cao-Đài kỳ ba.

 

       BẠCH CÚC gắng vào ra cửa Khổng,

       Hạnh đức con Ta chứng đó nghe,

              Lên voi, xuống vịnh e dè,

Gánh gồng em chị chèo ghe độ trần.

 

       THIÊN HỒNG đă một phần chơn lư,

       Trong ngoài nên tri kỷ, tri nhân,

              Đạo Huỳnh rán sức đỡ nâng,

Cao-Đài Đạo pháp Thiên ân chứng ḷng.

 

       PHỔ CHƠN đă hết ḷng v́ Đạo,

       Nhờ đường tu cởi tháo nghiệp trần,

              Hiệp cùng Huệ Tánh cân phân,

Bớt cơn khảo thí được dần quả công.

 

       HUỆ TÁNH tu trọn ḷng từ nhỏ,

       Sứ mạng con theo thuở Cha, Ông,

              Tiếp tay Nguơn Hạ Đại Đồng,

Đạt cơ cứu thế gánh gồng chung vai.

 

       JOHN CROW đă đua tài bạn tác,

       Cùng anh em sức vát góp phần,

              Dù con chưa rơ phước ân,

Thầy mong con trọn tứ ân tháng ngày.

 

       Bản Phật Đà để vài lời dạy,

       Cả phái đoàn trôi chảy trước sau,

              Suốt trong mấy bữa dăi dầu,

Thần Tiên hộ trợ khỏi màu hiểm nguy.

       Về tu học tầm tri lư pháp,

       Có huyền vi bù đắp gia cang,

              Đạo, đời hai gánh con mang,

Trọn tu hưởng phước trên đàng độ nhân.

LINH QUANG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh