Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tư thời, mùng 6 tháng 8 Nhâm Ngọ (11-9-2002) tại TB New Jersey, USA

Chấp bút: Huệ Tánh

Thi:

DIÊU Cung Mẹ mỏi đợi chờ con,

TR̀ thủ tâm tư dạ chẳng sờn,

KIM sắc huy hoàng nơi cơi thượng,

MẪU từ ban tứ điểm ḷng son.

      MẸ mừng các con nam nữ, các con đă làm tṛn sứ mạng giao phó. Tất cả chơn linh trong đại họa vừa qua đă nhờ sứ mạng trọng đại của các con nên đă siêu thoát. Mẹ ban ơn cho mỗi đứa vững bước đường tu học và hoằng hóa độ đời.

Thi:

       Thầy đă dạy từ khi c̣n bé,

       Mỗi con nên tùy thế mà tu,

              Vượt qua cảnh ngục trần tù,

Theo lời Mẹ dạy đường tu rạng ngời.

       Con con hỡi tùy thời mà nói,

       Con con ơi thời đợi như nhau,

              Rán tu để tránh ba đào,

Rán tu con sẽ ra vào Long Hoa.

       Nước có chảy muôn hoa mới nở,

       Gió có đùa con nhớ nghe con,

              Tâm con Mẹ chứng vẹn toàn,

Hiệp ḥa chung sức núi non muôn màu.

       Hạnh mỗi trẻ cần trau trước đă,

       Đức mỗi con Thầy đă đặt rồi,

              Vào ra thức ngủ đứng ngồi,

Tâm tâm lục tự muôn lời điểm tô.

       THIÊN-KHAI đă ra vô số định,

       HUỲNH-ĐẠO này rơ lệnh Mẹ ban,

              Các con trí tuệ b́nh an,

Cung Thiên Mẹ sẽ ân ban con hiền...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh