Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tư thời, mùng 5 tháng 8 Nhâm Ngọ (10-9-2002)

Chấp bút: Bửu Liên Thủy

 

Chí tâm, chí dũng, chí hùng anh,

Cửu vị Tinh Quân chí thánh tâm,

Quê người muôn một trời phương Mỹ,

Cửu vị hoàn nguyên chí đạt thành.

 * * *

       Thầy vui mừng nh́n đàn con trẻ,

       Dắt d́u nhau chí cả tha nhân,

              Tập trung phương vị ban ân,

Nhân loài hoa cảnh phước phần an vui.

       Ta thấy trẻ mà đau tấc dạ,

       Đồng vai nhau sánh bước phương xa,

              Nhiệm hành con trẻ toan lo,

Cầu mong thế giới an ḥa chí trung.

       Ḷng con trẻ Thầy mong Thầy đợi,

       Đợi chờ con an bước Trường An,

              Bài thi Thầy đă rơ ràng,

Chơn như hiển tánh đạt thành nghe con.

       Con, con trẻ Thầy thương con trẻ,

       Lặn lội xuyên muôn dặm đường trường,

              Chẳng qua v́ chữ thương vương,

Mà chín con trẻ phương phương bước lần.

       Con ơi nhớ ḷng Thầy trao đặt,

       Phải rán lo góp nhặt mót ḅn,

              Chín con chín chữ vàng son,

Thầy mừng con trẻ đáo thành trường thi.

       HUỆ TÁNH con, Thầy ban Thầy thưởng,

       PHỔ CHƠN con, muôn áng hồng vân,

              Trời Tây Thầy độ Thiên ân,

Sắc ban Ngọc lộ HỒNG LIÊN Bửu Ṭa.

       Con NHUNG gấm CẨM LIÊN Thầy tặng,

       Ấn son vàng muôn vẹn chí thành,

              HỒNG CÚC liên thủ THANH HẰNG,

VÂN THIÊN Thầy rải ân hồng sắc ban.

 

HỒNG-QUÂN THƯỢNG-TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh