Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN-ÂM BỒ-TÁT

GIẢI THOÁT

THÁNH-THẤT BÌNH-HÒA

Ngọ thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)

_________

Thi:

QUAN hải non Nam dạo cảnh nhàn,

ÂM thinh hạ giới chợt kêu vang,

BỒ đoàn tọa thị nhìn nơi đấy,

TÁT cảm từ bi xuống thế gian.

 

Xem nguyên bài >>> Giải thoát

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh