Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

ĐÀN LỄ TRUNG THU

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12-8 âm lịch Giáp-Tý niên (7-9-1984)

____________

 

Thi:

Muôn hồng ngàn thắm kết đài hoa,

Cúc, Thọ sum sê nở trước tòa,

Ngũ thức Tiên-đào mùi bát ngát,

Hương trà kỉnh lễ khói thơm xa.

DIÊU-Ðiện cảm lòng con hiếu đạo,

TRÌ chí công phu chớ nhạt nhòa,

KIM thạch ngàn lời ghi tạc để,

MẪU mực gìn trau vẹn chữ HÒA.

Xem tiếp >>> Đàn lễ Trung Thu

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh