Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ

 

NGŨ NGUYỆN

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu (14-3-1981)

THI:

BỬU-T̉A CAO chẳng mấy thước đo,

THIÊN-LƯ ĐÀI Tiên ư chẳng ḍ,

CHÙA RÁCH THƯỢNG nguơn nhồi Đức thánh,

PHẬT VÀNG ĐẾ Đạo dựng nền Nho.

 

       Thầy ban ơn, miễn lễ phụng hiến bồ đào. Các con hăy b́nh thân an tọa lắng nghe:

Xem tiếp >>> Ngũ nguyện của Cao-Đài Thượng-Đế

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh