Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI GIÁC KIM TIÊN

 

LUẬN VỀ THẤT T̀NH

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 11-6-1978

Thi rằng:

Chánh ÐẠI quang minh hữu thức thần,

Thượng GIÁC Thiên-Ðường đặng vinh thân,

Thiên KIM năng phục kỳ nhu thể,

Thánh TIÊN phùng thị nhứt nhựt trần.

Xem tiếp >>> Đại Giác Kim Tiên luận về Thất t́nh

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh