Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tư thời 23 giờ ngày 27-9-1977

Thi:

Rồng ẩn trong mây lố dạng hình,

Màn trời nhặt bóng cánh bình minh,

Kiếp tằm lẩn quẩn chun trong kén,

Trả nợ tình dâu nhộng hóa hình.

Thi:

Hộ-Pháp thọ truyền lịnh CHÍ-TÔN,

Giáo-Chủ Tam-Kỳ độ phái môn,

Qui cơ Ðại-Ðạo mười hai đủ,

Hiệp tác huờn nguyên mối đại-đồng...

Xem tiếp >>> Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh