Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

LUẬN VỀ ĂN CHAY, ĐỘ SIÊU

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, ngày 5-7-1978

        Thi rằng:

Lời vàng giá ngọc ít vần thi,

Rỉ rót vào tai đă mấy kỳ,

Phù trầm vạn nẻo đường minh chánh,

Phấn sĩ anh hào, biện nữ nhi.

Lăo: THIÊN-HUYỀN-TÂM. Hôm nay là ngày lành, Lăo xin tái giáng đôi lời minh thuyết. Qua các giai đoạn luân lư thông thường như cũng đă tạm xong các đề mục. Nay lăo bắt đầu biện luận về vấn đề Ăn Chay để mỗi lư luận khỏi thắc mắc và những dụng ư sai lầm...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh