Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 22-7-1977

Thi rằng:

VĂN hóa truyền lưu thạnh thế thời,

TUYÊN ngôn nhàn hạ chí thảnh thơi,

KHỔNG học nên trò sao đáng kính,

THÁNH Phật còn noi giáo dục đời.

Thi:

Ðời tàn văn hóa vượt văn minh,

Vượt quá mức cao khổ thế tình,

Noi đường Khổng-Giáo lưu truyền cũ,

Sửa cuộc đời tàn mới văn-minh!

Thi:

Thế giới thương thay cảnh bất bình,

Mãn cuộc thương tàn khổ sanh linh,

Ba Nguơn dựng lại nền Cổ-giáo,

Tròn vẹn qui nguyên thế cuộc bình...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh