Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

đẠi-giác kim-tiên thiên-huyỀn-tâm

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978

Thi rằng:

Thiên ÐẠI từ lâu những đợi chờ,

Huyền GIÁC lưu hành thị đơn thơ,

Tâm KIM ngôn luận thùy thiên bảo,

Quyền TIÊN thống lãnh sắc qui tờ,

Giáo điều thuận lẽ Thiên diệu lý,

Tông đường tôn tử ngẫm thời cơ,

Tỉnh mộng quày thoàn mau nối bước,

Ðạo vàng chớ để lạc đường mơ...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh